Projekty vzdělávání

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020 Kód projektu: RRC/10/2020 Doba realizace projektu: 1.9.2020 – 30.6.2021 Společnost FINIDR, s.r.o. realizuje Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020, který je vyhlášen a spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje. Hlavní cíl projektu: Účelem tohoto dotačního programu je podpora
Celý článek 1. 9. 2020

Projekty Evropské unie

PROJEKT „ÚSPORA ENERGIE VE SPOLEČNOSTI FINIDR“ Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003419 Název projektu: Úspora energie ve společnosti FINIDR Číslo programu: 01 Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 01_15_010 Název výzvy: Úspory energie – I. výzva Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 3 – Účinné
Celý článek 1. 9. 2015