Projekt vzdělávání v tiskárně FINIDR, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013171 Doba realizace projektu: 1.9.2020 – 31.8.2022 Společnost FINIDR, s.r.o. realizuje projekt VZDĚLÁVÁNÍ V TISKÁRNĚ FINIDR, s.r.o., který je vyhlášen a spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu. Hlavní cíl projektu Účelem tohoto dotačního programu je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Cílová skupina projektu: Zaměstnanci – osoby, které
Celý článek 25. 3. 2021

Projekty vzdělávání

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020 Kód projektu: RRC/10/2020 Doba realizace projektu: 1.9.2020 – 30.6.2021 Společnost FINIDR, s.r.o. realizuje Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020, který je vyhlášen a spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje. Hlavní cíl projektu: Účelem tohoto dotačního programu je podpora
Celý článek 1. 9. 2020

Projekty Evropské unie

PROJEKT „ÚSPORA ENERGIE VE SPOLEČNOSTI FINIDR“ Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003419 Název projektu: Úspora energie ve společnosti FINIDR Číslo programu: 01 Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 01_15_010 Název výzvy: Úspory energie – I. výzva Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 3 – Účinné
Celý článek 1. 9. 2015