Myšlenka na založení vlastního interního vzdělávacího centra – FINIDR Akademie se zrodila na začátku roku 2012. Cíl byl jasný a zřejmý. Rozvíjet dovednosti a znalosti všech našich zaměstnanců prostřednictvím interních specialistů přímo z praxe a následně posílit spolupráci mezi jednotlivými odděleními.

Základem celého snažení je správná metodika celého tréninkového centra a příprava kvalitních interních lektorů. V prvním roce FINIDR Akademie jsme vytrénovali pod vedením zkušené poradenské firmy jedenáctičlenný tým interních lektorů, který se v průběhu následujících pěti let postupně rozšiřoval podle potřeb firmy.

 

Jaká je strategie tréninkového centra?

Akademii dělíme do oblastí – adaptačního a odborného školení, rozvoje tréninkového centra a lektorů včetně informovanosti ohledně dění a novinek. V roce 2015 proběhl trénink koučů pro vedoucí ze středního managementu. Koučové se naučili metodiku vedené koučinku, efektivního manažerského nástroje rozvoj, sdílení dobrých zkušeností a praxe mezi sebou.

Věříme, že tréninkové centrum bude i v dalších letech realizovat tréninky, rozvíjet se a přispívat k naplnění strategie firmy.

Vzdělávací projekty EU