Myšlenka na založení vlastního interního vzdělávacího centra – FINIDR Akademie se zrodila na začátku roku 2012. Cíl byl jasný a zřejmý. Rozvíjet dovednosti a znalosti všech našich zaměstnanců prostřednictvím interních specialistů přímo z praxe a následně posílit spolupráci mezi jednotlivými odděleními.

Základem celého snažení je správná metodika celého tréninkového centra a příprava kvalitních interních lektorů. V prvním roce FINIDR Akademie jsme vytrénovali pod vedením zkušené poradenské firmy jedenáctičlenný tým interních lektorů, který se v průběhu následujících let postupně rozšiřoval podle potřeb firmy až na současný počet dvaceti čtyř lektorů.

 

Jaká je strategie tréninkového centra?

Akademii dělíme do oblastí – adaptačního a odborného školení, rozvoje tréninkového centra a lektorů včetně informovanosti ohledně dění a novinek.

První je adaptační proces. Jeho cílem je snazší zapojení nových zaměstnanců do pracovních týmů, rychlejší dosažení požadovaných pracovních výkonů, sladění se s firemní kulturou a v neposlední řadě snížení fluktuace a nákladů na vyhledávání nových zaměstnanců. Adaptace je zaměřena na znalosti a informace o společnosti a vnitřních předpisech, oblastí z obecné polygrafie, propracovaný systém zaškolení na obchodě, kvality, metod štíhlé výroby a jednotlivých procesů.

Druhou odnoží jsou odborná školení, která zahrnují tréninky, které vyplývají z potřeb jednotlivých oddělení. Zpětná vazba našich zaměstnanců z absolvovaných tréninků je pozitivní. Velmi kladně je rovněž hodnocen přístup a příprava lektorů.

Naši zaměstnanci mají také možnost účastnit se online vzdělávání dle svých potřeb.

Věříme, že tréninkové centrum bude i v dalších letech realizovat tréninky, rozvíjet se a přispívat k naplnění strategie firmy.