Řízení uhlíkové stopy

Aktivně snižujeme svou uhlíkovou stopu. Plán řízení uhlíkové stopy stanovuje náš závazek pro měření, sledování a snižování uhlíkové stopy. Prostřednictvím tohoto plánu chceme dlouhodobě snižovat svůj dopad na životní prostředí. Součástí je postup pro řízení uhlíkové stopy, dále cíle snižování emisí CO2 a stejně tak i akční plán pro dosažení tohoto snižování ve stanoveném období. Věříme, že naše ambiciózní cíle naplníme.

Dokumenty: Plán řízení uhlíkové stopyPříloha č.1 – Scope listPříloha č.2 – Fáze Životního cyklu výrobku

Certifikace EcoVadis

Naše tiskárna byla auditována v oblasti Společenské odpovědnosti firmy (CSR) mezinárodní auditorskou společnosti EcoVadis a aktuálně nám náleží stříbrné ocenění.

Na základě dosažených výsledků náleží naší tiskárně přední umístění mezi dalšími společnostmi z oboru polygrafie.

Metodika EcoVadis pokrývá 21 kritérií ve čtyřech tématech z oblasti životního prostředí, dodržování lidských práv, etiky – spravedlivých obchodních praktik a udržitelného rozvoje. Výsledná analýza shrnuje naše silné a slabé stránky z pohledu našich zásad, aktivit a dosažených výsledků vypovídajících o naší udržitelnosti a postupů v oblasti sociální odpovědnosti. Metodika je založena na mezinárodních standardech CSR, včetně Global Reporting Initiative, the United Nations Global Compact a ISO 26000.

Naším cílem je se neustále zlepšovat a nadále rozvíjet aktivity ve všech uvedených oblastech.

Vaše knihy vyrábíme zelenou energií

Tím, že své knihy tisknete u nás, pomáháte chránit životní prostředí. K výrobě všech knih využíváme ekologicky šetrnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.
Jsme zodpovědní vůči místu, kde podnikáme a také si maximálně vážíme životního prostředí.

Proto je pro naši tiskárnu důležité ekologické chování a děláme v této oblasti mnoho kroků. Jedním z nich je nákup ekologicky šetrné elektrické energie z obnovitelných zdrojů, který u nás probíhá od ledna roku 2016 a již nyní ji odebíráme ve 100 % (rok 2016 – 2023). I pro rok 2024 máme předplacený odběr 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Naším dlouhodobým cílem je i nadále odběr 100 % energie z obnovitelných zdrojů.

Knihy bez uhlíkové stopy

Úspěšně jsme získali certifikaci „Hospodaření s uhlíkovou stopou“, díky které Vám můžeme nabídnout výrobek CO2 neutral. Jedná se o produkt s nulovou uhlíkovou stopou.

Certifikační systém FSC

Od roku 2008 jsme zapojeni do certifikačního systému FSC®. Forest Stewardship Council® je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1993 s cílem podpořit šetrné obhospodařování lesů a vytvořit certifikační systém jako nástroj pro sledování původu dřeva od těžby, přes zpracování až po konečný výrobek – např. nábytek, papír a výrobky z něho.

Rádi Vám vyrobíme knihu s certifikátem FSC®, u které je zajištěno, že byla vyrobena ze suroviny z šetrně obhospodařovaných lesů s prokazatelným původem dřeva.

Fogra PSO

Naše tiskárna získala od mezinárodního certifikačního institutu FOGRA certifikaci ofsetového tisku „Fogra PSO“. Certifikace zaručuje dosažení barevné standardizované shody tisku a digitálního nátisku s normami ISO 12647-2:2013 nebo referenčními normami FOGRA. Certifikace taktéž kontroluje kvality našich procesů. Služby, které předáváme našim klientům, jsou proto plně s jejich očekáváním.

ISO 14001

Ve stejném roce jsme uspěli i při certifikaci systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016. ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systém řízení ochrany životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb. Tato norma popisuje požadavky na systém environmentálního řízení, který pomáhá snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizace.

ISO 9001

V roce 2021 jsme byli úspěšně certifikováni v souladu se standardem ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikace ISO 9001 je mezinárodní norma pro systémy řízení kvality, která pomáhá zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a následně i spokojenost u zákazníků. Dbáme na dodržování vysokých standardů v našem oboru, udržujeme tak vysokou úroveň kvality našich produktů a služeb a díky tomu zvyšujeme i důvěru u našich zákazníků.

ISO 50001

Na začátku roku 2022 jsme byli úspěšně certifikováni v oblasti Energetického managementu, a tedy splnili jsme požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019. Představuje mezinárodní normu pro systémy hospodaření s energií, která organizacím všech velikostí poskytuje nástroj pro systematickou optimalizaci energetické účinnosti a podporu účinnějšího hospodaření s energií.

Cílem mezinárodní normy ISO 50001 je pomoci organizacím se snižováním energetické náročnosti prostřednictvím vytváření potřebných systémů a procesů. Za přínosy certifikace můžeme označit snížení provozních nákladů, snižování dopadu na životní prostředí a zároveň je to další krok v naší společenské odpovědnosti.

Jsme Zelená firma

Naše tiskárna se aktivně zapojila do unikátního projektu „Zelená firma“. V rámci projektu ekologicky likvidujeme firemní elektrospotřebiče a baterie. Umožňujeme také svým zaměstnancům zbavit se vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím sběrného boxu, což významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.