25. 3. 2021

Projekt vzdělávání v tiskárně FINIDR, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013171

Doba realizace projektu: 1.9.2020 – 31.8.2022

Společnost FINIDR, s.r.o. realizuje projekt VZDĚLÁVÁNÍ V TISKÁRNĚ FINIDR, s.r.o., který je vyhlášen a spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu.

Hlavní cíl projektu:
Účelem tohoto dotačního programu je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců.

Cílová skupina projektu:
Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Vzdělávací aktivita projektu:
Projekt obsahuje tyto aktivity – Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.