Spolupracovat s námi můžete v následujících oblastech:

Odborná praxe

Pro studenty nabízíme získání prvních pracovních zkušeností v reálném provozu formou odborné praxe.

Brigáda

V případě zájmu je možné se domluvit na výpomoc ve výrobě formou letní brigády.

Exkurze

Pravidelně pro školy organizujeme exkurze, při kterých jim ukážeme a představíme celý proces výroby knihy.

V případě zájmu o některou z výše uvedených oblastí nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu jobs@finidr.cz nebo marketing@finidr.cz. Rádi se s Vámi domluvíme na podrobnostech.

Zeptali jsme se

Zeptali jsme se Ing. Vandy Palowské, ředitelky Albrechtovy střední školy, jak by zhodnotila spolupráci s naší tiskárnou.

Albrechtova střední škola, Český Těšín, je multioborovou odbornou střední školou, která se snaží reagovat na potřeby trhu práce a zavádět obory dle předpokladu uplatnitelnosti. A tak není divu, že v zájmu obohacení vzdělávací nabídky asi před deseti lety začala uvažovat o zavedení nového oboru polygrafie s vazbou na tiskařské podniky ve městě a okolí. Obor se podařilo uvést do života v roce 2008, a to díky spolupráce a veškeré podpoře tiskárny FINIDR. Rovněž tak se nám podařilo otevřít tolik žádaný výuční obor tiskař na polygrafických strojích, kde jsme v září roku 2017 přivítali první studenty.

Odborníci z FINIDRu byli škole nápomocni ve všech oblastech, poskytli cenné rady a konzultace s nastavením smysluplných vzdělávacích programů, s vybavením vhodnými stroji, s vybavením materiálovým, stejně tak jako v oblasti personálního zajištění. Ve škole působili jako externí učitelé zaměstnanci FINIDRu, včetně majitele Ing. Jaroslava Drahoše. V jeho osobě se kumulovala veškerá podpora. Navíc od roku 2011 plní funkci předsedy Školské rady. Dnes už má škola své kmenové učitele, kteří využívají možnosti získávání zkušenosti a doškolování ve FINIDRu. Studenti oboru polygrafie a oboru tiskař absolvují povinnou odbornou praxi také hlavně v tiskárně FINIDR. Stejně tak se mohou setkat se zástupci této společnosti v rámci soutěže simulace výběrového řízení s názvem Hledám práci nebo polygrafické a tiskařské soutěže Duplex.

Spolupráce se rozvíjí i v jiných oblastech. Škola například poskytuje tiskárně služby cateringové, kdy studenti oboru hotelnictví obohacují kulinářskou nabídkou podnikové akce.