Spolupracovat s námi můžete v následujících oblastech:

Odborná praxe

Pro studenty nabízíme získání prvních pracovních zkušeností v reálném provozu formou odborné praxe.

Brigáda

V případě zájmu je možné se domluvit na výpomoc ve výrobě formou letní brigády.

Exkurze

Pravidelně pro školy organizujeme exkurze, při kterých jim ukážeme a představíme celý proces výroby knihy.

V případě zájmu o oblasti odborné praxe a brigád nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu jobs@finidr.cz.
Pokud máte zájem o komentovanou exkurzi v českém jazyce v naší tiskárně, napište nám na emailovou adresu marketing@finidr.cz. Rádi se s vámi domluvíme na podrobnostech.

Aktuálně přijímáme žádosti o exkurzi pro skupiny do maximálního počtu 15 osob. 

Zeptali jsme se

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně získala pověst školy, která díky úspěchům našich žáků a pedagogů je nepřehlédnutelná. Krásná, honosná budova, nově opravená, je skvostem mezi středními školami. Stále je ale co vylepšovat a zdokonalovat, vytvářet podmínky jak pro naše žáky, tak pro zaměstnance.

Albrechtovka patří mezi školy odborné. Odbornému vzdělávání přikládáme obrovský důraz! Naši absolventi se stávají uznávanými odborníky a hrdě se hlásí k naší škole. Důkazem je celá řada absolventů vracejících se po letech do školy, aby nám pověděli o svých úspěších, nebo aby se vrátili do školy – tentokrát už v roli pedagogů.

Každý náš žák může během svého studia využít pestrou nabídku odborných kurzů, projektů, workshopů, stáží, ale i mimoškolních aktivit ve všech oblastech. Zkrátka každý si najde svoji cestu, svůj směr.

V roce 2008 zasedli do lavic první žáci nově vzniklého maturitního oboru polygrafie. O dalších 9 let později přibyl nový obor s výučním listem – tiskař na polygrafických strojích. Obrovské poděkování a zásluha patří právě tiskárně FINIDR.

Za zrození, první krůčky, zavádění a správné nasměrování oborů vděčíme tiskárně FINIDR, zejména majiteli tiskárny Ing. Jaroslavu Drahošovi. Právě Ing. Jaroslav Drahoš usiloval s bývalou paní ředitelkou o propojení současnosti a dvousetleté polygrafické tradice ve městě Český Těšín… podařilo se. Naši žáci získávají potřebné praktické dovednosti v rámci praxe a odborného výcviku právě v provozech tiskárny FINIDR. Zde mají jedinečnou možnost seznámit se i s obsluhou špičkových strojů, kterými tiskárna disponuje.

Společně organizujeme každoročně tiskařskou a polygrafickou soutěž Duplex či soutěžní simulaci výběrového řízení s názvem Hledám práci. Spolupracujeme rovněž při náborových, cateringových či firemních prezentacích jak školy, tak tiskárny FINIDR. Ing. Jaroslav Drahoš od roku 2011 působí jako předseda Školské rady Albrechtovy střední školy.

Jsme školou, která jde s dobou. Chceme být vždy o krok vpřed. Díky spolupráci s firmami jako je tiskárna FINIDR, generální partner školy, máme velmi dobře našlápnuto.

Mgr. Pavel Cieslar, ředitel

A L B R E C H T O V A    S T Ř E D N Í    Š K O L A