14. 9. 2023

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002692
Název projektu:      Vybudování fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti FINIDR II
Číslo programu:      31
Název programu:   Národní plán obnovy
Číslo výzvy:               31_22_001
Název výzvy:            Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva – aktivita a)

Předpokládané datum zahájení: 12. 7. 2022
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2024

Hlavní cíl projektu
Cílem projektu je realizace opatření, která přispějí k úspoře konečné spotřeby energie, a to využíváním vlastní energie získané prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů. Cílem je nainstalovat fotovoltaické panely na střechách budov, které se nacházejí v areálu společnosti FINIDR s.r.o., Lipová 1965, 737 01 Český Těšín, katastrálního území Český Těšín [623164], na pozemcích s čísly parcel: 3033/56, 3033/7. Vyrobená elektřina bude sloužit pro vlastní spotřebu společnosti.