Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost jsou pro FINIDR prioritní témata. Každým rokem svými aktivitami kompenzujeme dopad na životní prostředí.

Pro letošní rok 2021 přicházíme s novým závazkem. Za každou realizovanou zakázku v tomto roce vysadíme jeden nový strom pod garancí vybrané neziskové organizace. Výsadba bude probíhat na jaře a na podzim, kdy jsou k sázení mladých stromků nejvhodnější podmínky.

FINIDR v roce 2021 vysadí za každou zakázku jeden nový strom.
Za období leden až srpen 2021 jich vysadíme:

Na budoucnosti nám záleží

Lesy jsou plíce naší planety. Doslova. Například jeden 100 let starý buk vysoký 25 metrů za den vyprodukuje přibližně 1000 litrů kyslíku.
Což je tolik, kolik potřebují tři lidé na celý den.

A věděli jste, že každý strom slouží i jako klimatizace? A nejen jako jedna, ale rovnou čtyři klimatizační jednotky. Díky tomu ochladí jeden strom své okolí o 3 až 6 °C.

Důvodů, proč jsou lesy nezbytné pro budoucnost naší planety je ještě mnohem víc. Přesněji řečeno potřeba zdravých lesů. Proto jsme navázali spolupráci s organizací, která se zaměřuje na zpestření skladby lesů tím, že do monokultur vysazuje původní druhy, které v aktuální skladbě chybí. Nejčastěji jedle, buky či javory.

Jedná se o geneticky původní sazenice vypěstované ze semen stromů, která jsou sbírána v nejcennějších částech chráněných krajinných oblastí. Semenáče následně rostou v lesní školce za speciálních podmínek. Díky tomu jsou sazeničky připraveny obstát i v těch nejtěžších podmínkách například na vrcholcích hor.

Předpokládáme, že v tomto roce obohatíme skladbu lesa na ploše o velikosti minimálně čtyř fotbalových hřišť.

 

První stromy zasazeny!

V květnu 2021 proběhla první výsadba nových stromů, plynoucí ze získaných zakázek v letošním roce. Během dvou dnů i za účasti našich zaměstnanců se podařilo vysadit celkem 1600 sazenic buků a javorů. V rámci jarního termínu výsadby bylo vysazeno ještě dalších 1400 stromů a celkové číslo tak činí 3000 nových sazenic.

Úspěšná výsadba probíhala ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací. Místo bylo pečlivě vybráno ve spolupráci s CHKO Beskydy, a nakonec byl zvolen právě svah hory Smrčina v Tyře.

Zbylé stromy, plynoucí z realizovaných zakázek, budou vysázeny v průběhu podzimu a naši zaměstnanci budou určitě opět u toho! Děkujeme, že i díky vám společně přispíváme k obnově lesů.