Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost jsou pro FINIDR prioritní témata. Každým rokem svými aktivitami kompenzujeme dopad na životní prostředí.

Stejně jako v minulých letech, tak i letos pokračujeme v našem závazku - za každou realizovanou zakázku v tomto roce vysadíme jeden nový strom. Výsadba bude probíhat na jaře a na podzim pod garancí vybrané neziskové organizace, kdy jsou k sázení mladých stromků nejvhodnější podmínky.

Od roku 2021 sázíme za každou zakázku jeden nový strom.
Dohromady jsme jich už společným úsilím vysázeli:

Na budoucnosti nám záleží

Lesy jsou plíce naší planety. Doslova. Například jeden 100 let starý buk vysoký 25 metrů za den vyprodukuje přibližně 1000 litrů kyslíku.
Což je tolik, kolik potřebují tři lidé na celý den.

A věděli jste, že každý strom slouží i jako klimatizace? A nejen jako jedna, ale rovnou čtyři klimatizační jednotky. Díky tomu ochladí jeden strom své okolí o 3 až 6 °C.

Důvodů, proč jsou lesy nezbytné pro budoucnost naší planety je ještě mnohem víc. Přesněji řečeno potřeba zdravých lesů. Proto jsme navázali spolupráci s organizací, která se zaměřuje na zpestření skladby lesů tím, že do monokultur vysazuje původní druhy, které v aktuální skladbě chybí. Nejčastěji jedle, buky či javory.

Jedná se o geneticky původní sazenice vypěstované ze semen stromů, která jsou sbírána v nejcennějších částech chráněných krajinných oblastí. Semenáče následně rostou v lesní školce za speciálních podmínek. Díky tomu jsou sazeničky připraveny obstát i v těch nejtěžších podmínkách například na vrcholcích hor.

 

První stromy zasazeny!

V květnu 2021 proběhla první výsadba nových stromů, plynoucí ze získaných zakázek v letošním roce. Během dvou dnů i za účasti našich zaměstnanců se podařilo vysadit celkem 1600 sazenic buků a javorů. V rámci jarního termínu výsadby bylo vysazeno ještě dalších 1400 stromů a celkové číslo tak činí 3000 nových sazenic.

Úspěšná výsadba probíhala ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací. Místo bylo pečlivě vybráno ve spolupráci s CHKO Beskydy, a nakonec byl zvolen právě svah hory Smrčina v Tyře.

Zbylé stromy, plynoucí z realizovaných zakázek, budou vysázeny v průběhu podzimu a naši zaměstnanci budou určitě opět u toho! Děkujeme, že i díky vám společně přispíváme k obnově lesů.

Úspěšné podzimní sázení 2021

Na konci října proběhly další dvě sázecí akce přímo s našimi zaměstnanci. Tentokrát se nám během dvou termínů podařilo vysadit přes 2 600 mladých stromků. Podobně jako v jarním terminu tak i nyní byly sázeny sazenice buků a javorů, ale i jedlí. Celkově byly stromky vysázeny v malých skupinkách v usychajícím lese na ploše cca 1 hektaru.

Podzimní sázení opět probíhalo v našem regionu Moravskoslezských Beskyd. Přesněji pod vrcholem Velkého Javorového. Po zbytek podzimu ještě naše spolupracující nezisková organizace vysadí v dalších lokalitách v okolí Javorového, Radhoště a Bílé zbývající stromky, které plynou ze závazku a počtu námi realizovaných zakázek v letošním roce.

Během celého letošního roku se dohromady čtyř sázecích akcí FINIDRu zúčastnilo 84 našich zaměstnanců a vysadilo 4 200 nových stromků. A to vše ve dvou lokalitách našeho regionu.

Jsme rádi, že vám můžeme oznámit, že i v příštím roce budeme i nadále v tomto projektu pokračovat.

Jarní výsadba a vysázeno dalších 1 900 stromů!

Už druhým rokem sázíme za každou zakázku jeden nový strom. Ve spolupráci s neziskovou organizací jsme jich vysázeli už víc než 15 000. Na přelomu dubna a května se konala v pořadí již pátá a šestá výsadba stromů se zapojením našich zaměstnanců.

Po Smrčině a Velkém Javorovém jsme se tentokrát vydali na svah hory Šindelná do výšky kolem 900 m. n. m. Toto místo, kde byla do nedávna zastoupená pouze prořídlá smrková monokultura, jsme se vydali osázet původními druhy, které do těchto míst patří – což jsou buky a jedle.

Během dvou sázecích dnů se nám podařilo vysadit 1900 nových stromů! Další stromky plynoucí z vašich realizovaných zakázek vysadí ještě během jarního období spolupracující nezisková organizace.

Ale už nyní opět plánujeme za účasti našich zaměstnanců další výsadby, a to na podzim roku 2022.