Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost jsou pro FINIDR prioritní témata. Každým rokem svými aktivitami kompenzujeme dopad na životní prostředí.

Stejně jako v minulých letech, tak i letos pokračujeme v našem závazku - za každou realizovanou zakázku v tomto roce vysadíme jeden nový strom. Výsadba bude probíhat na jaře a na podzim pod garancí vybrané neziskové organizace, kdy jsou k sázení mladých stromků nejvhodnější podmínky.

Od roku 2021 sázíme za každou zakázku jeden nový strom.
Dohromady jsme jich už společným úsilím vysázeli:

Na budoucnosti nám záleží

Lesy jsou plíce naší planety. Doslova. Například jeden 100 let starý buk vysoký 25 metrů za den vyprodukuje přibližně 1000 litrů kyslíku.
Což je tolik, kolik potřebují tři lidé na celý den.

A věděli jste, že každý strom slouží i jako klimatizace? A nejen jako jedna, ale rovnou čtyři klimatizační jednotky. Díky tomu ochladí jeden strom své okolí o 3 až 6 °C.

Důvodů, proč jsou lesy nezbytné pro budoucnost naší planety je ještě mnohem víc. Přesněji řečeno potřeba zdravých lesů. Proto jsme navázali spolupráci s organizací, která se zaměřuje na zpestření skladby lesů tím, že do monokultur vysazuje původní druhy, které v aktuální skladbě chybí. Nejčastěji jedle, buky či javory.

Jedná se o geneticky původní sazenice vypěstované ze semen stromů, která jsou sbírána v nejcennějších částech chráněných krajinných oblastí. Semenáče následně rostou v lesní školce za speciálních podmínek. Díky tomu jsou sazeničky připraveny obstát i v těch nejtěžších podmínkách například na vrcholcích hor.

 

První stromy zasazeny!

V květnu 2021 proběhla úplně první výsadba nových stromů, plynoucí ze získaných zakázek od oznámení našeho závazku. Během dvou dnů i za účasti našich zaměstnanců se podařilo vysadit celkem 1600 sazenic buků a javorů. V rámci jarního termínu výsadby bylo vysazeno ještě dalších 1400 stromů a celkové číslo tak činilo 3000 nových sazenic.

Úspěšná výsadba probíhala ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací. Místo bylo pečlivě vybráno ve spolupráci s CHKO Beskydy, a nakonec byl zvolen právě svah hory Smrčina v Tyře.

Děkujeme, že i díky vám společně přispíváme k obnově lesů.

Úspěšné podzimní sázení 2021

Na konci října proběhly další dvě sázecí akce i s našimi zaměstnanci už napříč celou firmou. Tentokrát se nám během dvou termínů podařilo vysadit přes 2 600 mladých stromků. Podobně jako v jarním terminu tak i nyní byly sázeny sazenice buků a javorů, ale i jedlí. Celkově byly stromky vysázeny v malých skupinkách v usychajícím lese na ploše cca 1 hektaru.

Podzimní sázení opět probíhalo v našem regionu Moravskoslezských Beskyd. Přesněji pod vrcholem Velkého Javorového. V rámci tohoto podzimu naše spolupracující nezisková organizace vysadila v dalších lokalitách v okolí Javorového, Radhoště a Bílé zbývající stromky, které vyplynuly ze závazku a počtu námi realizovaných zakázek tohoto roku.

Během celého letošního roku se dohromady čtyř sázecích akcí FINIDRu zúčastnilo 84 našich zaměstnanců a vysadilo 4 200 nových stromků. A to vše ve dvou lokalitách našeho regionu.

 

Jarní výsadba a vysázeno dalších 1 900 stromů!

Už druhým rokem sázíme za každou zakázku jeden nový strom. Ve spolupráci s neziskovou organizací jsme jich vysázeli už víc než 15 000. Na přelomu dubna a května 2022 se konala v pořadí již pátá a šestá výsadba stromů se zapojením našich zaměstnanců.

Po Smrčině a Velkém Javorovém jsme se tentokrát vydali na svah hory Šindelná do výšky kolem 900 m. n. m. Toto místo, kde byla do nedávna zastoupená pouze prořídlá smrková monokultura, jsme se vydali osázet původními druhy, které do těchto míst patří – což jsou buky a jedle.

Během dvou sázecích dnů se nám podařilo vysadit 1900 nových stromů! Další stromky plynoucí z vašich realizovaných zakázek vysadí ještě během jarního období spolupracující nezisková organizace.

Ale už nyní opět plánujeme za účasti našich zaměstnanců další výsadby, a to na podzim tohoto roku. 


Díky vám jsme už od začátku vysázeli 23 501 stromů!

Společným dvouletým úsilím se nám podařilo již vysázet 23 501 nových stromů. Úspěšně se nám také daří do samotných sázecích akcí zapojovat čím dál více našich zaměstnanců, kteří tak mají možnost osobně přispět k této aktivitě. V roce 2022 tak proběhly další 4 sázecí akce s přímou účastí našich zaměstnanců.

Poslední výsadby probíhaly na podzim tohoto roku, při kterých se podařilo vysázet rekordních 3 350 nových stromů několika druhů, které v lokalitě chyběly a jsou zde potřebné pro místní monokulturu. Společně s jarními termíny se našim zaměstnancům podařilo vysázet neskutečných 5 250 sazenic.

A určitě tímto číslem nekončíme. Naopak pokračujeme dále!
Přidáte se k nám a naší iniciativě i VY? Pojďte do toho s námi a pomozme společně k obnově lesů.

 

Jak úspěšný bude rok 2023?

Rekapitulovat budeme samozřejmě až konci roku. Rádi bychom však minimálně napodobili roky předchozí. Tedy vysázet přes 10 000 nových stromů.

Na jaře proběhly už dokonce tři! sázecí akce s našimi zaměstnanci, při kterých se podařilo zasadit přes 3 900 sazenic. Od konce minulého roku se zároveň nám celkově číslo rozrostlo o 4 978.  Právě tyto zbylé stromky zasadila spolupracující nezisková organizace ve zbytku jarních termínů.

Další sazenice – plynoucí z vámi realizovaných zakázek v tomto roce – budeme opět sázet na podzim roku 2023.