1. 9. 2020

Program na podporu stáží žáků a studentů
ve firmách 2020

Kód projektu: RRC/10/2020
Doba realizace projektu: 1.9.2020 – 30.6.2021

Společnost FINIDR, s.r.o. realizuje Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020, který je vyhlášen a spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje.

Hlavní cíl projektu:

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.

Cílová skupina projektu:

Program je zaměřen na 3 žáky denního studia 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem.

Vzdělávací aktivita projektu:

Aktivita je zaměřená na problematiku tisku, nastavení, ovládání a údržby funkčních části tiskových strojů.

Cílem aktivity je podpora lepšího uplatnění žáků na trhu práce po ukončení studia, prohloubení teoretických znalostí a zajištění praktických dovedností v oblasti tisku.

Aktivita bude realizována v různých skupinách nebo po jednotlivcích v délce 30,00 – 80,00 vyučovacích hodin v rozsahu 60 minut pro každého účastníka.