Řízení uhlíkové stopy

Aktivně snižujeme svou uhlíkovou stopu. Plán řízení uhlíkové stopy stanovuje náš závazek pro měření, sledování a snižování uhlíkové stopy. Prostřednictvím tohoto plánu chceme dlouhodobě snižovat svůj dopad na životní prostředí. Součástí je postup pro řízení uhlíkové stopy, dále cíle snižování emisí CO2 a stejně tak i akční plán pro dosažení tohoto snižování ve stanoveném období. Věříme, že naše ambiciózní cíle naplníme.

Dokumenty: Plán řízení uhlíkové stopy; Příloha č.1 – Scope list; Příloha č.2 – Fáze Životního cyklu výrobku

Vaše knihy vyrábíme zelenou energií

Tím, že své knihy tisknete u nás, pomáháte chránit životní prostředí. K výrobě všech knih využíváme ekologicky šetrnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.
Jsme zodpovědní vůči místu, kde podnikáme a také si maximálně vážíme životního prostředí.

Proto je pro naši tiskárnu důležité ekologické chování a děláme v této oblasti mnoho kroků. Jedním z nich je nákup ekologicky šetrné elektrické energie z obnovitelných zdrojů, který u nás probíhá od ledna roku 2016 a již nyní ji odebíráme ve 100 % (rok 2016 – 2023). I pro rok 2024 máme předplacený odběr 100% elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Naším dlouhodobým cílem je i nadále odběr 100 % energie z obnovitelných zdrojů.

Sázení stromů

Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost jsou pro FINIDR prioritní témata. Každým rokem svými aktivitami kompenzujeme dopad na životní prostředí.
Stejně jako v minulých letech, tak i letos pokračujeme v našem závazku – za každou realizovanou zakázku v tomto roce vysadíme jeden nový strom. Výsadba bude probíhat na jaře a na podzim pod garancí vybrané neziskové organizace, kdy jsou k sázení mladých stromků nejvhodnější podmínky

Knihy bez uhlíkové stopy

Úspěšně jsme získali certifikaci „Hospodaření s uhlíkovou stopou“, díky které Vám můžeme nabídnout výrobek CO2 neutral. Jedná se o produkt s nulovou uhlíkovou stopou.

Pořizujeme CO2 neutrální stroje

Snižování a zamezení emisí CO2 je pro naší ekologicky orientovanou tiskárnu důležité. Naše investice do technologií proto zaměřujeme na nákup CO2 neutral strojů, jejíchž označení identifikují jejich uhlíkovou neutralitu. Mezi naposled pořízené nejmodernější technologie patří například tiskové stroje Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P a Heidelberg Speedmaster XL 75-5 z roku 2020, které byly prvními v Evropě. V rámci investic v roce 2020 byly pořízeny i skládací zařízení Heidelberg Stahlfolder CC 41, Heidelberg Stahlfolder KH-82-P a CTP Heidelberg Suprasetter.

Heidelberg je v této oblasti průkopníkem a projektem ochrany klimatu v Togu v západní Africe tak podporuje zalesňování oblasti, která leží nedotčená a je vystavená erozi a dezertifikaci. V praxi to znamená, že během zalesňování bude v přírodním chráněném území zasazen smíšený les výhradně původních druhů dřevin na ploše 1000 ha. To umožňuje vytvoření samoregulačního ekosystému a my jsme rádi, že jsme toho součástí.

 

Vyrábíme knihy ze suroviny z šetrně obhospodařovaných lesů

Od roku 2008 jsme zapojeni do certifikačního systému FSC®. Forest Stewardship Council® je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1993 s cílem podpořit šetrné obhospodařování lesů a vytvořit certifikační systém jako nástroj pro sledování původu dřeva od těžby, přes zpracování až po konečný výrobek – např. nábytek, papír a výrobky z něho.

Rádi Vám vyrobíme knihu s certifikátem FSC, u které je zajištěno, že byla vyrobena ze suroviny z šetrně obhospodařovaných lesů s prokazatelným původem dřeva.

Jsme Zelená firma

Naše tiskárna se aktivně zapojila do unikátního projektu „Zelená firma“. V rámci projektu ekologicky likvidujeme firemní elektrospotřebiče a baterie. Umožňujeme také svým zaměstnancům zbavit se vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím sběrného boxu, což významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

Snižujeme následky znečištění emisemi CO2 s palivovými kartami od CCS

Zapojili jsme se do programu Clean Advantage společnosti CCS a GreenPrint, který uživatelům CCS karet poskytuje výhodu kompenzace emisí CO2 vytvořených jejich vozovým parkem. Pomocí tohoto programu podporujeme projekty zaměřené na životní prostředí jako například opětovné zalesňování krajiny, využití alternativních energií, likvidace skládek, zajištění přirozeného prostředí pro volně žijící zvířata apod. Zapojíte se také? Více informací o programu Clean Advantage.