Naše hodnoty

Jaké jsou základní stavební kameny a závazky FINIDRu? Cílem společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků a ochrana životního prostředí. Tohoto cíle můžeme dosáhnout pouze díky plánovitému a soustavnému zvyšování úrovně našich procesů při výrobě a zušlechťování knih a souvisejících služeb.

Aby naše podnikání mělo příznivý vliv na kvalitu produktu a minimální možný vliv na životní prostředí, rozhodli jsme se pro zavedení systému řízení podle norem ČSN EN ISO 9001:2016,
 ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 50001:2019.

 

Co to znamená v praxi?

Všichni zaměstnanci i vedení společnosti jsou s těmito zásadami nejen seznámeni, ale je pro nás klíčové, že se odrážejí
v každodenním jednání a uvažování každého jednoho z nás.