9. 3. 2022

PROJEKT „Vybudování fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti FINIDR“

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023511
Název projektu: Vybudování fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti FINIDR

Číslo programu: 01
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 01_19_316
Název výzvy: Úspory energie III. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy
Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Předpokládané datum zahájení: 31. 8. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2023

Hlavní cíl projektu
Cílem projektu je realizace opatření, která přispějí k úspoře konečné spotřeby energie, a to využíváním vlastní energie získané prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů. Cílem je nainstalovat fotovoltaické panely na střechách výrobních hal a administrativní budovy a na fasádě administrativní budovy, které se nachází v areálu společnosti FINIDR s.r.o., Lipová 1965, 737 01 Český Těšín, katastrálního území Český Těšín [623164], na pozemcích s čísly parcel: 3033/8 a 3033/15.
Vyrobená elektřina bude sloužit pro vlastní spotřebu společnosti.