Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00209
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: CZ.1.04/1.1.02
Název prioritní osy: Adaptabilita
Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 1.1 – Podnikové vzdělávání
Zkrácený název projektu: FINIDR AKADEMIE

Datum zahájení realizace projektu: 1.4.2013
Datum ukončení realizace projektu: 31.3.2015

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců žadatele směrem k zefektivnění výrobních procesů a zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Dílčí cíle jsou

Zvýšení využití strojů ze současných 70% na 80% Vybudování vlastního fungujícího tréninkového centra pro interní vzdělávání, včetně interních lektorů Sjednocení všech týmů v podniku, zlepšení vzájemné spolupráce, komunikace a vnitrofiremních toků pro zvýšení výkonnosti firmy Doplnit odborné znalosti klíčových zaměstnanců a na jejich základě zaimplementovat tyto znalosti do školení v novém tréninkovém centru Snížení nákladů na údržbu strojů

Hlavní klíčové aktivity projektu

Odborné vzdělávání pro tiskaře Odborné vzdělávání na knihařských strojích Štíhlá administrativa Školení nového implementovaného systému SyteLine – Infor 10 Interní školitelé – akreditovaný kurz – lektor – školitel Interní školitelé – nadstavba Školení pro skupiny lidí 50+ Školení obchodu v AJ Školení obchodu v NJ FINIDR AKADEMIE Rovné příležitosti mužů a žen

Cílové skupiny projektu

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti, do vzdělávacích aktivit se zapojí zaměstnanci z řad výrobních dělníků, nižšího a středního managementu, zaměstnanci obchodu, administrativy obchodu, zákaznického servisu i top managementu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

FINIDR Akademie bude i nadále aktivně realizovat odborné kurzy nejen v rámci adaptace nových zaměstnanců a to vždy v souladu se strategií společnosti.

Závěr Projektu

Konec měsíce března 2015 je termínem pro ukončení projektu reg. č. CZ.1.04/1.1.02/94.00209 „FINIDR Akademie – vzdělávání zaměstnanců“. V uplynulém období se aktivity opět odvíjely zejména v interním tréninkovém centru, zejména pak Adaptačním školení. Závěr projektu bude patřit především administrativním úkonům ze strany projektového týmu, komunikace s poradci a administrátorem projektu na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kontroly rozpočtu a plnění včetně zakládání dokumentů.
Nicméně ukončením projektu náš rozvoj nekončí. I v dalším období máme připravené kurzy pro rozvoj znalostí a dovedností našich zaměstnanců jak ve výrobě, tak v administrativě.

Jdeme do finále

Školení v rámci Projektu „FINIDR Akademie – vzdělávání zaměstnanců“ se pomalu chýlí ke konci. I v uplynulém období jsme pokračovali v realizaci dodavatelských aktivit dle Projektu a zároveň v interním vzdělávání v rámci FINIDR Akademie. Ministerstvo práce a sociálních věcí nám schválilo žádost o podstatnou změnu projektu – prodloužení ukončení projektu do konce března 2015.

Odborné vzdělávání na knihařských a tiskových strojích, kterého se naši zaměstnanci z řad tiskařů, strojníků a dělníků zúčastnili, proběhlo v uplynulém období.
Zeptali jsme se, co konkrétně naši zaměstnanci berou jako přidanou hodnotu ze školení.

Marek Benkovský, tiskař: „ Školení stálo za to. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o špičkových strojích XL. Výsledkem v praxi je například vytvořená kniha, tzv. karta vad, kde jsou jednotlivé problémy znázorněné a způsob, jak je odstranit a jak donastavit stroj. Rovněž jsme vyřešili některé opakující se problémy s dalšími středisky.“

Dagmar Suszková, strojnice: „ Se školením jsem byla spokojena. Nejvíc se mi líbil přístup lektora k lidem. Naučili jsme se, jak přistupovat k řešení problémů, a to je zásadní.“

Žaneta Strnadová, obsluha knihařských strojů „ Školení bylo zajímavé a poučné. Více jsme se s účastníky poznali. Lektoři s námi rozebírali různé otázky.“

Michaela Ondruchová, obsluha knihařských strojů „ Byl to úžasný zážitek, seznámila jsem se s více lidmi z THP ve FINIDRu, což bych normálně neměla šanci. Protože se jinak spíše míjíme. Na školení jsem nabyla nové vědomosti, které používám v praxi. Hlavně jsem se naučila komunikovat a vidím FINIDR jinýma očima než předtím. Nyní se více zapojuji do řešení problémů a také funguji jako pomoc při řešení problému ostatním. Lidé mě berou jinak.“

červen 2014

Uplynulý kvartál se naplno rozběhla školení s dodavateli školících aktivit

Naši zaměstnanci se účastní kurzů Školení obchodu v angličtině a němčině, Štíhlé administrativy, Odborného vzdělávání na knihařských a tiskových strojích a také Školení nového implementovaného systému SyteLine-Infor 10.

Zeptali jsme se některých z nich na hodnocení:

Martin Štourač, obchodník AJ trh (účastník školení obchodu v AJ): „Všechna školení vedená Danou Mikeskovou ze společnosti New Dimension mne zaujala a byla přínosem, díky nim dnes spoustu věcí vidím jinak a také jiným způsobem je řeším. Díky školení, které vždy probíhalo v anglickém jazyce, došlo k mému rozvoji, zejména v oblasti prezentace a asertivnímu jednání, což jsou aktivity, které denně používám při práci s klienty. Mohu tedy potvrdit, že hodiny strávené s New Dimension se vyplatily a já jsem se dostal ve svém profesním životě zase o krok dál“.

Iveta Špaková, administrativa obchodu (účastník školení SyteLine): „Školení k upgradovanému informačnímu systému SL8 probíhalo ve dvou fázích. V první fázi proběhla školení projektového týmu pověřenými pracovníky IT EURA k novým funkcionalitám systému. V druhé fázi pak probíhala jednotlivá školení vedená členy projektového týmu k jednotlivým uživatelům. Projektový tým připravil ve svých školeních pro konečné uživatele řadu úkolů v novém systému, aby si všichni mohli vyzkoušet, jak tento systém funguje v praxi“.

Martina Palová, zákaznický servis NJ trh (účastník školení obchodu v NJ): „V průběhu čtyř celodenních školení jsme se ponořili do tajů mezilidské komunikace. Spolu s lektorkou Zlatkou Strnadlovou z New Dimension jsme se učili, jak efektivně předávat informace, řešit konfliktní situace, zdolávat námitky ze strany zákazníka. Na různých příkladech prezentací, aktivit a rozhovorů jsme se učili, jak aktivně klientovi naslouchat a pokládat v danou situaci ty správné otázky. Všichni zúčastnění za německý trh hodnotíme toto školení pozitivně. Vnímáme, že získané poznatky použijeme v každodenní praxi“.

Zároveň v souladu s projektem plánujeme školení v tréninkovém centru, jak pro nové zaměstnance v rámci jejich adaptace, tak prohloubení znalostí našich stávajících zaměstnanců.

Na Adaptaci nových zaměstnanců máme velice pozitivní zpětnou vazbu od účastníků školení. Vesměs jsou názory takové, že se s tímto systémem zaškolení dosud nesetkali, hodnotí ho pozitivně a velmi propracovaně, případně srovnávají s adaptací se svým předchozím zaměstnáním.

Školení pro obchod a zákaznický servis se věnuje mimo jiné náročným odborným tématům, a to interaktivní formou, jako jsou Krycí příspěvek, Kalkulace a Software SyteLine. Obchodníci i asistentky tato školení hodnotí jako vyšší level vzdělávání, který je každopádně přínosný pro jejich dennodenní praxi.

Školení ve výrobě probíhá ve dvou bězích, a to Štíhlá výroba a Kvalita dle procesů. Podle matice pozic, kterou sestavil manager tréninkového centra spolu s vedoucími jednotlivých oddělení, je zřejmé, která pracovní pozice se tréninku zúčastní. Tato školení, vzhledem k počtu zaměstnanců FINIDRu, budou probíhat minimálně do konce roku 2014.

Eva Kostková, zákaznický servis AT trh (účastník adaptačního školení a školení pro obchod v rámci FINIDR Akademie): „Adaptační školení hodnotím jako velmi přínosné. Na začátku nám školení poskytla vhled jak do oboru polygrafie, tak i do oborů s ním souvisejících, pomohla nám rychleji pochopit všechny procesy, které provázejí výrobu knihy ve Finidru, a postupně nás profilovala na naše pracovní pozice. Školitelé byli velmi milí a nápomocní během školení i nyní – když si nevím rady, neváhám se na ně obrátit s prosbou o radu či pomoc. Velmi pozitivně hodnotím taktéž všechny materiály, které jsme na školeních obdrželi, jsou opravdu užitečné – je dobré mít k dispozici manuál, do kterého můžeme kdykoli nahlédnout“.

březen 2014

Projekt „FINIDR Akademie – vzdělávání zaměstnanců“ zná už své dodavatele

Vítězným uchazečem druhé části výběrového řízení na „Odborné polygrafické a ostatní kurzy“ se stala už v prosinci 2013 společnost New Dimension, s.r.o. Opakované výběrové řízení na první část bylo ukončeno na přelomu ledna a února 2014 a i zde už známe dodavatele, který dle hodnotících kritérií získal nejvíce bodů, je jím společnost Productive Systems, s.r.o.

Všechny aktivity jsou naplánovány v souladu s harmonogramem projektu, takže většina z Vás je má již v kalendáři. Další termíny se budou postupně plnit. Většina pak proběhne do června, července letošního roku a dále pak zkraje roku 2015.

Souběžně s kurzy externistů budou probíhat školení v rámci projektu EU, a to vzdělávání v interním tréninkovém centru FINIDR Akademie a také školení nového systému Syteline od společnosti IT EURO.

Co nás čeká v příštím roce 2014?

Jen pro připomenutí zde jsou aktivity, ve kterých se budeme vzdělávat:

 • Odborné vzdělávání pro tiskaře
 • Odborné vzdělávání na knihařských strojích
 • Štíhlá administrativa
 • Interní školitelé – akreditovaný kurz – lektor – školitel
 • Interní školitelé – nadstavba
 • Školení pro skupiny lidí 50+
 • Školení obchodu v AJ
 • Školení obchodu v NJ

Tradičně a s ohledem na vánoční trh budou externí školení probíhat od ledna do června 2014 a dále zkraje roku 2015.

Tréninky, které v roce 2013 probíhaly ve FINIDR Akademii, byly zaměřeny na následující oblasti:

1. Školení ve výrobě – V první polovině roku se dělníci ve výrobě zúčastnili celkem pěti workshopů týkající se Strategie firmy, Štíhlé výroby (5S, TPM), Standardů pracovní doby, Operativního řízení a informačních tabulí. Workshopy byly vedeny hlavními mistry, směnovými mistry a team lídry. V průběhu srpna a září proběhlo školení ve výrobě Kvalita dle procesů, které bylo zaměřeno na obecnou kvalitu. Vzhledem k náročné sezóně došlo od října k pozastavení tréninků.

2. Školení TH zaměstnanců – Toto školení se skládá z tréninků Obecné polygrafie I., II., Kvality dle procesů a Krycího příspěvku.

3. Adaptace nových zaměstnanců – Poslední a taktéž velmi významnou oblastí je začlenění nových zaměstnanců do společnosti, čemuž přispívají následujících školení – Úvod do společnosti, Obecná polygrafie I., II., Obecná štíhlá výroba. Lektoři usilují o precizní přípravu na tréninky výběrem vhodných pomůcek a metod tak, aby bylo pro Vás školení příjemné a hlavně užitečné. Dle Vašich zpětných vazeb jsou tréninky ve většině hodnocena pozitivně.

Jaké jsou přínosy FINIDR Akademii?

Noví zaměstnanci vnímají adaptační program velmi kladně. Často i uvádějí, že se s tímto zaškolením setkali poprvé. Jako hlavní plus vnímají zkrácení doby zaškolení, rychlejší začlenění a orientaci ve firmě, získání jednotného polygrafického přehledu o procese výroby knížky.
A jaké jsou přínosy pro naše stávající zaměstnance? Je to především získání nových informací nebo jejich rozšíření a sjednocení polygrafické terminologie. V oblasti obecné kvality šlo o uvědomění si, že kvalita se netýká jen výroby, ale každého z nás.

ANOTACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ V TISKÁRNĚ FINIDR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01086

Doba realizace projektu: 1. 10. 2010 – 31. 8. 2012

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců žadatele vedoucích k zefektivnění výrobních procesů a zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

HLAVNÍ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

 • školení a aplikace TPM
 • školení a aplikace CEZ
 • školení technik stabilizace procesů a mapování toku hodnot
 • školení BSC
 • školení odborných polygrafických dovedností
 • vzdělávání obchodních dovedností
 • vzdělávání manažerských dovedností

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti, do vzdělávacích aktivit se zapojí zaměstnanci z řad výrobních dělníků, nižšího a středního managementu, obchodníků i top managementu.

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ V TISKÁRNĚ FINIDR

Projekt „Vzdělávání v tiskárně FINIDR“ byl oficiálně dne 31. 8. 2012 ukončen.

A které z témat byly našimi zaměstnanci nejvíce ceněné, které nejvíce žádané? Které přinesly své ovoce a které okruhy musíme rozvíjet dále? Odpověď na otázku ponecháme každému z účastníků, protože co člověk, to názor. Obecně však můžeme říct, že školení byla hodnocena vesměs pozitivně a přínosně.

Pro připomenutí dodáme, že jsme školili oblasti jako Colormanagement, Polygrafie v kostce, Aplikace TPM a Aplikace, CEZ na osmibarevném tiskovém stroji, lepičce KOLBUS a rotačním stroji Variquick, Procesní mapy, Mapování toku hodnot, Vzdělávání managementu – Komunikace v obtížných situacích a řízení konfliktů, Efektivní vedení lidí, Time management, Školení obchodu a další. „Vzdělaný člověk by měl znát nejen od všeho něco, ale také od něčeho vše.“

Aktivity projektu „Vzdělávání v tiskárně FINIDR“ se pomalu chýlí ke svému konci, kdy v průběhu června proběhnou poslední naplánovaná školení. Již nyní někteří z našich zaměstanců obdrželi Certifikáty o úspěšném absolvování kurzů, před dalšími ještě závěrečné či aplikační dny jsou. Opět jsme oslovili jednoho z účastníků školení, abychom zjistili přínos, použití a celkově spokojenost se vzděláváním v tiskárně FINIDR.

Luboš Kratochvíl, vedoucí financování a úvěrování
Účast na školeních byla pro mne přínosná, seznámil jsem se s různými způsoby technik pro komunikaci nebo zvládání určitých situací. Doufám, že se mi je podaří úspěšně používat v praxi a přispěji tak ke zlepšení pracovních vztahů ve FINIDRu.

Vstoupili jsme do 2. poloviny projektu „Vzdělávání v tiskárně FINIDR“. V průběhu měsíce ledna a února proběhly následující aktivity:

 • Aplikace CEZ – Variquick
 • Aplikace CEZ – Kolbus
 • Colormanagement
 • Polygrafie v kostce
 • Školení obchodu na téma:
  • Zlatá pravidla obchodního vyjednávání
  • Jak překonat nástrahy náročných vyjednávání
 • Školení managementu na téma:
  • Finance pro nefinanční manažery
 • Do konce měsíce června proběhnout ještě následující školící aktivity:
  • Colormanagement
  • Polygrafie v kostce
  • Školení obchodu a managementu

Oslovili jsme účastníci kursu školení paní Simonu Borčovou, aby nám sdělila své dojmy a zhodnotila přínos projektu „Vzdělávání v tiskárně FINIDR“:

Pro člověka je práce stejně přirozenou aktivitou jako zábava nebo odpočinek. Člověk rád přijímá samostatnost a odpovědnost. A z toho všeho dokáže FINIDR těžit. Investujeme nemalé finanční prostředky poskytnutých z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky do vzdělávání svých lidí. Jsme společností, která nabízí vzdělávání jako jeden z mnoha bonusů. V průběhu loňského i letošního roku proběhlo mnoho školení napříč celou firmou, a to hned v několika úrovních. Příkladem je obchodní úsek, kde se proškolili obchodníci, zákaznický servis i country manageři. Během školení jsme se dozvěděli spoustu teoretických rad, které jsme měli možnost vyzkoušet v praktických cvičeních a situacích. Školení probíhala na témata: základní komunikační techniky, CRM, vedení lidí , time management, psychologie komunikace a budování vztahů, manažerské rozhovory a jiné.

Během jednotlivých školení probíhaly prezentace včetně používání veškerých audio vizuálních pomůcek, natáčení na kameru, kde jsme rozebírali jednotlivé prezentace. Naučili jsme se, jak podávat efektivní zpětnou vazbu, vést motivační rozhovory, jak efektivně komunikovat s klientem. Čím kvalitněji člověk komunikuje, tím rychleji a kvalitněji předává informace a dostává se tak i dříve k cíli. Dozvěděli jsme se, jak efektivně naslouchat a proč nás lidé mnohdy neposlouchají. V mnoha případech jsme se pobavili při začleňování našich klientů k jednotlivým emočním typům a co potom v případě naučit se říkat asertivně NE? Musím říct, že práce ve skupinách byla vždy příjemná, poznali jsme se navzájem a zjistili, jak použít nabyté techniky v praxi. Mnohé z nás překvapil časový audit, který jsme v rámci time managementu vypracovali a následně vyhodnotili. Samozřejmě čas strávený na školení jsme museli dohnat, nicméně věřím, že nabyté zkušenosti a dovednosti budou jen přínosem do budoucna.

ESF ŠKOLENÍ V ROCE 2011

V druhé polovině roku 2011 se dle plánu neškolilo, ale i tak jsme nezaháleli. Lektoři se věnovali vybraným účastníkům, např. formou koučinku, sestavením individuálních rozvojových plánů, příp. osobních schůzek s cílem rozvíjet určité oblasti i mimo školení. Doposud jsou skutečné výdaje na realizované aktivity 1.543.850,- Kč. Byl proveden audit za uplynulé období, který budeme opakovat po ukončení projektu letos v srpnu.

S příchodem nového roku jsme se přehoupli do druhé poloviny projektu „Vzdělávání v tiskárně FINIDR“. V plánu je opět spousta aktivit pod vedením dodavatelů projektu NEW DIMENSION, IPA Slovakia a Grafie.

INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ V TISKÁRNĚ FINIDR

Vzdělávací aktivity projektu s názvem „Vzdělávání v tiskárně FINIDR“, který byl schválen MPSV v rámci programu OPLZZ a je financován z prostředků ESFCR, jsou naplánovány v souladu s projektem, a to od března do června tohoto roku. Další vzdělávací aktivity jsou dle harmonogramu projektu naplánovány na první polovinu roku 2012.

Tréninky jsou rozděleny do tří skupin.

První skupinou je Stabilizace procesů, aplikace CEZ a TPM, kde dodavatelem je společnost IPA Slovakia, Združenie Žilina. TPM mění často zažitý přístup, že všechna péče o stroje a zařízení je v kompetenci údržby. TPM využívá schopností a dovedností všech pracovníků s cílem výrazně snížit prostoje strojů a jednotlivé ztráty v jejich užívání. Zvýšením kvalifikace strojníků bude možné identifikovat blížící se poruchu a okamžitě zajistit její odstranění, popř. včas objednat náhradní díl. V rámci projektu se aktivita Aplikace TPM uskuteční na ofsetovém osmibarvovém tiskovém stroji Heidelberg, rotačce Variquick a stroji pro dokončující zpracování lepením Kolbus. Cílem je snížení podílu externích oprav ze 70 % na 30 %, proškolit týmy z výroby, které pak budou předávat know-how dalším týmům u ostatních strojů. Podstatou Aplikací CEZ, které budou probíhat na stejných strojích, je zvýšení využití výrobních zařízení a přenesení přidané hodnoty i na ostatní stroje ve výrobě, aby nedocházelo k navyšování kapacity výroby pořizováním dalších finančně náročných strojů. Snížení doby pro zpracování zakázky o 20 % je cílem Stabilizace procesů, kdy vyškolíme skupinu osob v mapování toku hodnot, která v rámci kurzu vytvoří mapu pro jeden produkt a proces. Ti dále proškolí další zaměstnance a vytvoří tyto mapy i pro ostatní produkty a procesy.

Druhou skupinou jsou Odborné polygrafické kurzy, kde úspěšným uchazečem výběrového řízení je společnost GRAFIE CZ, s.r.o. V tomto období je realizována aktivita Colormanagement, zde jde o proškolení zaměstnanců v ovládání 4 tiskových strojů s cílem zlepšit stabilitu tisku a zrychlit ovládání stroje. V podstatě nikdy není možné vytisknout jednu knihu 2x stejně. I při tisku na stejném stroji a se stejnými barvami dochází ke stárnutí stroje. Výsledný tisk pak se stejně nastaveným strojem bude různý. Prací tiskaře je tedy nastavit stroj tak, aby výsledek byl stejný jako na předloze a nikoliv pouze shodně nastavit stroj.

Třetí zakázku s názvem Soft-skills, BSC a obchodní dovednosti v tiskárně FINIDR velice úspěšně realizuje dodavatel New Dimension, s.r.o. z Frýdku – Místku. Zde jsou aktivity rozděleny do několika skupin pro různé pracovní pozice, od obchodníků, referentek zákaznického servisu až po skupinu středního managementu z řad THP i výroby. Tyto probíhají většinou ve dvoudenních školeních mimo areál tiskárny. Z již absolvovaných aktivit můžeme zmínit např. Prodejní dovednosti – základy úspěšného prodeje, Náročné situace v prodeji, Prezentace obchodní nabídky, Time management, Efektivní vedení lidí, Balanced Scorecard, Pracovní právo pro mistry a další neméně zajímavá témata budou ještě v rámci června probíhat.

Mnohé z uvedených aktivit realizujeme mimo budovu FINIDRu s důrazem na koncentraci na dané téma a nemožnost vyřizování operativních záležitostí.

Cílovou skupinu tvoří celkem 68 zaměstnanců. Doposud máme pozitivní ohlasy účastníků jednotlivých školení, kteří již aplikují do praxe získané vědomosti.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ V TISKÁRNĚ FINIDR

1. 12. 2010

Společnost FINIDR, s. r. o. realizuje projekt s názvem „Vzdělávání v tiskárně FINIDR“, který byl schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt je financován z prostředků poskytnutých z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.