vždy kvalitně a včas
ilustrační obrázek podkategorie

Certifikáty

certifikát Fogra PSO

Naše tiskárna získala od mezinárodního certifikačního institutu FOGRA certifikaci ofsetového tisku „Fogra PSO“. Certifikace zaručuje dosažení barevné standardizované shody tisku a digitálního nátisku s normami ISO 12647-2:2013 nebo referenčními normami FOGRA. Certifikace taktéž kontroluje kvality našich procesů. Služby, které předáváme našim klientům, jsou proto plně s jejich očekáváním.

 

Forest certifikát

Řízení uhlíkové stopy

Aktivně snižujeme svou uhlíkovou stopu. Plán řízení uhlíkové stopy stanovuje náš závazek pro měření, sledování a snižování uhlíkové stopy. Prostřednictvím tohoto plánu chceme dlouhodobě snižovat svůj dopad na životní prostředí. Součástí je postup pro řízení uhlíkové stopy, dále cíle snižování emisí CO2 a stejně tak i akční plán pro dosažení tohoto snižování ve stanoveném období. Věříme, že naše ambiciózní cíle naplníme.

Dokumenty: Plán řízení uhlíkové stopy; Příloha č.1 - Scope list; Příloha č.2 - Fáze Životního cyklu výrobku

 

Knihy bez uhlíkové stopy

Úspěšně jsme získali certifikaci „Hospodaření s uhlíkovou stopou“, díky které Vám můžeme nabídnout výrobek CO2 neutral. Jedná se o produkt s nulovou uhlíkovou stopou.

 

 

Forest certifikát

Od roku 2008 jsme zapojeni do certifikačního systému FSC®. FSC® (Forest Stewardship Council®) je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1993 s cílem podpořit šetrné obhospodařování lesů a vytvořit certifikační systém jako nástroj pro sledování původu dřeva od těžby, přes zpracování až po konečný výrobek – např. nábytek, papír a výrobky z něho.

Rádi Vám vyrobíme knihu s certifikátem FSC®, u které je zajištěno, že byla vyrobena ze suroviny z šetrně obhospodařovaných lesů s prokazatelným původem dřeva.

 

certifikát CrefoCert

Patříme mezi TOP podniky v oboru polygrafie, což dokazuje také získání bonitního certifikátu "CrefoCert".

Jsme finančně stabilní společnost s výbornou platební morálkou a pravděpodobností úpadku v horizontu 12 měsíců do 1%. Metodika pro udělení certifikátu CrefoCert je v souladu s postupy společnosti Creditreform Rating AG, jejíž ratingový nástroj schválila pro hodnocení úvěrového rizika Evropská centrální banka.

 

EKO energie

Vaše knihy vyrábíme zelenou energií

Tím, že své knihy tisknete u nás, pomáháte chránit životní prostředí. K výrobě všech knih využíváme ekologicky šetrnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.
Jsme zodpovědní vůči místu, kde podnikáme a také si maximálně vážíme životního prostředí. Proto je pro naši tiskárnu důležité ekologické chování a děláme v této oblasti mnoho kroků. Jedním z nich je nákup ekologicky šetrné elektrické energie z obnovitelných zdrojů, který u nás probíhá od ledna roku 2016 a již nyní ji odebíráme bezmála ve 100 % (rok 2016 - 2017). Pro roky 2018 a 2019 máme předplacený odběr 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Naším dlouhodobým cílem je i do dalších let odběr 100 % energie z obnovitelných zdrojů.

 

Zelená firma

Jsme Zelená firma

Naše tiskárna se aktivně zapojila do unikátního projektu „Zelená firma“. V rámci projektu ekologicky likvidujeme firemní elektrospotřebiče a baterie. Umožňujeme také svým zaměstnancům zbavit se vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím sběrného boxu, což významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

 

Umíme COLOR MANAGEMENT – Nástroj pro věrnou reprodukci barev

Co je cílem zvládnutého color managementu?

Mít na vytištěném archu co nejvěrnější kopii předlohy.

Jakým způsobem lze tohoto cíle dosáhnout?

Co největší standardizací všech procesů od přípravy tisku až po výsledek tisku.

Jaká je tedy cesta k úspěchu?

Tiskárna FINIDR nakalibruje tiskové stroje a předá studiu profil, který charakterizuje barevný profil stroje.
Použití tohoto profilu umožní studiu simulovat na svých výstupních zařízeních výsledek tisku.
Nutností je mít studio používající Color management na bázi ICC profilů (např. software EFI, GMG…).

Barvové prostory

  • Skener, monitory a digitální kamera zobrazují barvy na bázi RGB. Vytvářejí obraz pomocí červené, zelené a modré barvy.
  • Ve čtyřbarvotisku se pracuje na základě barev CMYK.
  • Barevné tiskárny, které slouží pro nátisk (color proof), používají v současné době téměř výlučně systém šesti barev, CMYK + světlá magenta a světlý cyan.

Hlavní otázka color managementu

  • Jak přejít od RGB dat skeneru, přes RGB data monitoru ke CMYK datům, aniž bychom se odchýlili od barevného vjemu předlohy?
  • Každý přístroj řetězce pracuje navíc jen v určité části barvového prostoru (gamut).

Barevné možnosti různých zařízení

certifikát jakosti

certifikát jakosti

Lze jít od dat k tisku?

  • Vzhledem k rozptýlené produkci digitálních dat není v tiskárně prakticky možné určit původ dat barevných předloh.
  • V datech se běžně vyskytují obrazy v RGB z digitálních kamer, grafické elementy ve CMYKu, přímé barvy o kterých se neví, jestli budou tištěny jako přímé nebo jako CMYK – jedno mají tato data společné, nikdy neodpovídají barvovému prostoru tiskového stroje.

Proto začíná color management vždy s požadovaným výsledkem a postupuje svým způsobem odzadu dopředu.

Plotr

  • Pro odsouhlasení obsahové části titulu slouží plotr. Z něho je patrné rozložení objektů na stránce (stránková montáž) a pokud se jedná o složený textový arch tak i řazení stran (archová montáž).
  • Jako vzor barevnosti jej nelze nikdy použít, protože injektová technologie má tiskový bod mnohem větší než tisk ofsetem. Tím se zvýrazní světlé tóny a textová část vypadá opticky tučnější než je písmo ve finálním tisku.