Politika lidských práv společnosti FINIDR, s.r.o. vyjadřuje naši úctu ke všem lidským právům. Tato Politika je zaměřena na oblasti, které byly v našich činnostech označené jako prioritní.

Politika lidských práv společnosti FINIDR, s.r.o. stanovuje zásady pro naše činnosti a chování ve vztahu k lidským právům.
Na podporu této Politiky vypracujeme pracovní postupy pro vytvoření prostředí, ve kterém jsou respektována lidská práva a pro zaručení toho, že se nezapojíme do činností, které přímo či nepřímo porušují lidská práva.

Politika lidských práv společnosti FINIDR, s.r.o. doplňuje a shrnuje aspekty lidských práv z jiných politik a směrnic společnosti. Tyto zahrnují náš Etický kodex, Protikorupční politiku, Pracovní řád, Mzdový předpis a směrnici Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Celý dokument Politiky lidských práv společnosti FINIDR, s. r. o.