Ema a ružová veĺryba (Mária Lazárová, Vydavateĺstvo Slovart)
Ja nič, ja muzikant (Branislav Jobus, Vydavateĺstvo Slovart)
Ján Galanda (Aurel Hrabušický, Vydavateĺstvo Slovart)