Martin Slobodník: Labrang – svet tibetského kláštera (Vydavateĺstvo Slovart)
Július Satinský: Listy Oľge (Vydavateĺstvo Slovart)
Alexander Salmela: Mimi a Líza (Vydavateĺstvo Slovart)
Marta Hlušíková: Môj dedko Rýchly šíp (Vydavateĺstvo Slovart)