• 1994 Založili jsme tiskárnu FINIDR
 • 1996 Pořídili jsme knihvazárnu a uzavřeli tak výrobní cyklus.
 • 1998 Tisk i knihařské zpracování jsme přestěhovali pod jednu střechu v Českém Těšíně.
 • 2000 Pořídili jsme první špičkový archový tiskový stroj Heidelberg CD 102-4.
 • 2001 Zakoupili jsme linku Wohlenberg Master 7000 pro lepení měkké vazby a bloků pro pevnou vazbu.
 • 2002 Vimperk. Pro kvalitní tisk obálek jsme zakoupili stroj Heidelberg SM 74-5.
 • 2003 Přistavěli jsme novou výrobní halu a zvýšili výrobní kapacitu pořízením dalšího tiskového stroje Heidelberg SM 102-4P a knihařských strojů.
 • 2004 Tiskovou kapacitu jsme rozšířili dalším strojem Heidelberg SM 102-2P.
 • 2005 Kvalitu přípravy tiskových desek jsme výrazně posunuli pořízením CTP Heidelberg Suprasetter 105.
 • 2006 Investovali jsme do výstavby další výrobní haly o rozloze 4000 m2, do které jsme nainstalovali stroj Heidelberg SM 102-8 a novou knihařskou linku Kolbus BF 527.
 • 2007 Investovali jsme do dalšího strojního vybavení knihárny: klížící linka Kolbus KM 411, deskovačka Kolbus DA 270 a nitošička Aster 180.
 • 2008 Od toho roku jsme zapojeni do certifikačního systému FSC (Forest Stewardship Council) pro sledování původu dřeva.
 • 2009 Instalovali jsme rotační tiskový systém VariQuik pro tisk černobílé produkce. Začali jsme podporovat kampaň Celé České čte dětem a iniciovali jsme vznik oboru polygrafie na SOŠ v Českém Těšíně.
 • 2010 Zdvojili jsme technologii výroby tiskových desek pořízením druhého CTP Heidelberg Suprasetter 105 a stabilizovali jsme výrobní prostředí v hale instalací zvlhčovacího zařízení.
 • 2011 Koupili jsme druhý laminátor Komfi Sagitta.
 • 2012 Vyrobili jsme 200 000 000 knihu. Začali jsme budovat interní vzdělávací centrum FINIDR Akademie. Instalovali jsme tiskový stroj Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P, zavěšovací linku Kolbus BF 530, deskovačku Kolbus DA 270, ražbu knižních desek Kolbus PE 312, baličku Kallfass Universa 500 Servo.
 • 2013 Koupili jsme další tiskový stroj Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P.
 • 2015 Získali jsme bonitní certifikát CrefoCert - jsme finančně stabilní s výbornou platební morálkou.
 • 2016 Investovali jsme do stavby nové haly, čímž jsme rozšířili plochu na 14 000 m2 a pořídili jsme nejmodernější skládačku Heidelberg KH 82P a velkoplošný laminátor Ecosystem Aqua Komet. Nakupujeme ekologickou energii z obnovitelných zdrojů a nabízíme výrobky CO2 neutrál – produkty s nulovou uhlíkovou stopou.
 • 2017 Vyrobili jsme 300 000 000 knihu. Získali jsme stříbrné ocenění od mezinárodní certifikační společnosti Ecovadis (společenská odpovědnost firem).
 • 2018 Zvýšili jsme kapacitu výroby tiskových desek pořízením nového CTP Suprasetter s paletovým nakladačem.
 • 2019 Investice do výstavby nové haly a rozšíření výrobní plochy o 1630 m2. Pořídili jsme nové řezací centrum a opět jsme získali stříbrné ocenění od mezinárodní certifikační společnosti Ecovadis.
 • 2020 Pořídili jsme jako první v Evropě nejnovější tiskový stroj Heidelberg Speedmaster XL 75-5 a jako první ve střední a východní Evropě instalujeme Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P. Všechny významné investice, které jsme v tomto roce uskutečnili, jsou investicemi CO2 free, a to i v případě CTP stroje Heidelberg Suprasetter 106, skládačky Heidelberg Stall KH 82P, šicího centra Meccanotecnica Uniplex a snášečky Wohlenberg. Obhájili jsme stříbrné ocenění Ecovadis.
 • 2021 Přijali jsme závazek, že za každou zakázku zasadíme jeden strom. Přistavěli jsme novou halu o rozloze 2500 m2. Pořídili jsme nové technologie – snášecí linku s 20 stanicemi, robotický vykladač ke skládacímu stroji Heidelberg. Odkoupili jsme budovu a areál bývalé Těšínské tiskárny včetně několika strojů – rotační tiskový stroj VariQuik, skládačku MBO K8, lepičku předsádek, dvě balicí linky Hugo Beck. Pořízen byl také tiskový stroj Zirkon Supra.
 • 2022 I nadále pokračujeme v závazku, kdy za každou zakázku zasadíme jeden nový strom. Byl pořízen nový tiskový stroj Heidelberg Speedmaster XL 106-4-P.