Vyberte si svůj jazyk | Choose your language | Wybierz swój język

Finidrak je celý v polském a anglickém kabátě!

Chceme, aby si všichni naši zaměstnanci mohli přečíst bez zbytečných složitostí veškeré články,
které jsou ve zpravodaji. Proto přichází Finidrak také v polském a anglickém překladu.

Máte tak možnost přečíst si zpravodaj online nejen v české, ale i v polské a anglické mutaci,
a to v kompletním znění.

 

 

Finidrak magazine is now accessible entirely in Polish and English coat!

We want our employees to be able to read all the articles without any difficulties. Therefore FINIDRAK is going to be published also in Polish and English translation.

You will have possibility to read it not only in Czech, but also in Polish and English version,
in a complete wording.

 

 

Finidrak teraz także w polskiej i angielskiej szacie!

Chcemy, aby wszyscy nasi pracownicy mogli bez zbędnych komplikacji przeczytać wszystkie artykuły w czasopismu. Dlatego Finidrak pojawia się również w polskim i angielskim tłumaczeniu.

Dzięki temu masz możliwość przeczytać czasopismo online nie tylko po czesku,
ale także w całości po polsku i po angielsku.