Na začátku roku 2022 jsme byli úspěšně certifikováni v oblasti Energetického managementu, a tedy splnili jsme požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019. Představuje mezinárodní normu pro systémy hospodaření s energií, která organizacím všech velikostí poskytuje nástroj pro systematickou optimalizaci energetické účinnosti a podporu účinnějšího hospodaření s energií.

Cílem mezinárodní normy ISO 50001 je pomoci organizacím se snižováním energetické náročnosti prostřednictvím vytváření potřebných systémů a procesů. Za přínosy certifikace můžeme označit snížení provozních nákladů, snižování dopadu na životní prostředí a zároveň je to další krok v naší společenské odpovědnosti.