Ve stejném roce jsme uspěli i při certifikaci systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016. ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systém řízení ochrany životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb. Tato norma popisuje požadavky na systém environmentálního řízení, který pomáhá snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizace.