Naše tiskárna byla auditována v oblasti Společenské odpovědnosti firmy (CSR) mezinárodní auditorskou společnosti EcoVadis a aktuálně nám náleží stříbrné ocenění.

Na základě dosažených výsledků náleží naší tiskárně přední umístění mezi dalšími společnostmi z oboru polygrafie.

Metodika EcoVadis pokrývá 21 kritérií ve čtyřech tématech z oblasti životního prostředí, dodržování lidských práv, etiky – spravedlivých obchodních praktik a udržitelného rozvoje. Výsledná analýza shrnuje naše silné a slabé stránky z pohledu našich zásad, aktivit a dosažených výsledků vypovídajících o naší udržitelnosti a postupů v oblasti sociální odpovědnosti. Metodika je založena na mezinárodních standardech CSR, včetně Global Reporting Initiative, the United Nations Global Compact a ISO 26000.

Naším cílem je se neustále zlepšovat a nadále rozvíjet aktivity ve všech uvedených oblastech.