5. 12. 2017

Naše tiskárna byla oceněna za spolupráci se školami v rámci projektu SCHOOL FRIENDLY, který pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Vyhodnocení výsledků se uskutečnilo začátkem prosince v průběhu galavečera „REGION PRO SEBE 2017“, kde jsme toto stříbrné ocenění převzali.

A jak u nás taková spolupráce vypadá? Tak například darujeme papír, který děti užívají k pracovním a výtvarným činnostem, tiskneme materiály pro školy zdarma, finančně podporujeme organizace věnující se dětem, zajišťujeme studentům odborné praxe v naší tiskárně nebo odbornou výuku na školách a mnoho dalšího.

Jsme rádi, že dlouhodobou spoluprací můžeme přispět ke vzdělanosti a dobré budoucnosti dětí a mládeže v našem regionu a jeho blízkém okolí.