15. 2. 2017

Jsou odlišné, komfortní a bezpečné.
Nezraní, nezničí se.