1. 3. 2021

Proces vzdělávání vlastních zaměstnanců patří mezi důležité body naší firemní filozofie. Vlastní FINIDR akademie umožňuje rozvíjet dovednosti a znalosti všech našich zaměstnanců prostřednictvím specialistů a odborníků z praxe.
Jak ale ve vzdělávání nezůstat pozadu i v této době plné výzev? Abychom umožnili vzdělávání častěji, rychleji, od odborníků z různých oblastí a hlavně bezkontaktně, rozhodli jsme se pro možnost online kurzů.

Díky tomu mají letos naši administrativní pracovníci možnost studovat více než 250 kurzů. Nabyté znalosti využijí jak v praxi, tak i v osobním životě. Kurzy mají mnoho různých témat a jsou rozdělené do několikaminutových lekcí. Fungují na principu tzv. microlearningu – rozdělení učiva do menších částí, díky kterému můžou zaměstnanci využít k osobnímu rozvoji i sebekratší volnou chvilku.