20. 11. 2007

Zaměstnanci FINIDRU zvyšují své vzdělání díky podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Společnost Finidr získala na konci roku 2005 finanční podporu na vzdělávání svých zaměstnanců. V rámci projektu, který je naplánován na téměř dva roky, se uskutečnily a uskuteční kurzy zaměřené na rozvoj manažerských schopností a znalostí účastníků, kurzy komunikačních a vyjednávacích dovedností, kurzy zvyšující počítačovou gramotnost i kurzy jazykové. Celkem je v rámci projektu připraveno 29 různých kurzů, z toho některé ve více opakováních (především počítačové a jazykové kurzy) tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni zájemci ze společnosti Finidr.
Celý projekt je realizován v období listopad 2005 – červenec 2007.

Z reakcí účastníků kurzů, které jsou již za námi lze jasné vidět vysokou kvalitu již proběhlých kurzů a v jejich přínos do praxe každodenním životě ve společnosti.