19. 3. 2008

Po dobrých zkušenostech z minulých let jsme se i letos zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí „SYMBIÓZA 2008″. Jedná se o prestižní akci, která se konala 19. března v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Akce slouží k tomu, aby zájemci o zaměstnání (v drtivé většině z řad studentů) dostali maximum informací o možnostech odborného uplatnění ve firmách. Díky prezentaci regionálních společností získají přehled o možných zaměstnavatelích a v neposlední řadě umožní přímý kontakt zaměstnavatelů se studenty a absolventy vysokých škol Moravskoslezského kraje.

Akce se účastnilo celkem cca 150 firem. Informace o nich se snažili vstřebat především studenti třetích a pátých ročníků Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, Vysoké školy podnikání Ostrava, Ostravské univerzity v Ostravě a Obchodně-podnikatelské univerzity v Karviné. Počet studentů, kteří se akce zúčastnili, byl v tomto roce rekordní – překročil 8 000 návštěvníků. Studenti projevili velký zájem o naši tiskárnu, oslovilo je především možné pracovní uplatnění ve společnosti FINIDR a také možnost spolupráce na diplomových pracích, popř. možnost brigád. Naši účast na veletrhu „SYMBIÓZA 2008″ hodnotíme velmi pozitivně, v příštím roce opět plánujeme zúčastnit se této akce.