13. 4. 2022

V úterý 12. 4. 2022 jsme slavnostně pokřtili 400. miliontou knihu vyrobenou v naší tiskárně, Ako vzniká sliepka autorů Milana Lasici a Júlia Satinského. Knihu vydává nakladatelství Slovart.

Během slavnostního projevu Jaroslav Drahoš zmapoval vývoj tiskárny v průběhu let a poděkoval všem zaměstnancům, kteří mají také nezpochybnitelnou zásluhu na tom, že tiskárna dosáhla tak významného milníku.

U křtu knihy nechyběly ani významné osobnosti města Český Těšín, se kterým je logicky díky naší poloze tiskárna od svého založení úzce spjata. Velmi srdečnými slovy se se všemi zaměstnanci podělila paní starostka Gabriela Hřebačková, která tuto výjimečnou knihu i pokřtila. Křtu se také účastnili místostarostové Českého Těšína – pánové Tomáš Pavelek a Vít Slováček. Nechyběl ani ředitel Albrechtovy střední školy pan Pavel Cieslar, který ve své řeči podotknul důležitost podpory tiskařských oborů a poděkoval tiskárně FINIDR za dlouholetou spolupráci.

Co dodat závěrem? Dosažení tohoto milníku dokazuje, že naše tiskárna i v této nelehké době dosahuje skvělých výsledků. Stejně tak jako hosté na samotném křtu, určitě všichni naší tiskárně přejeme, ať se ji i nadále daří růst a vyrábět krásné a voňavé knihy, tak jako dosud, abychom vyrobení 500. milionté knihy mohli oslavit jak nejdříve.