27. 7. 2021

Jsme hrdí, že vám můžeme oznámit, že tiskárna FINIDR byla úspěšně auditována a splnila tak všechny podmínky pro získání certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016
v oboru polygrafie.

ISO 9001 je mezinárodní norma pro systémy řízení kvality, která pomáhá zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a následně spokojenost u zákazníků.

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systém řízení ochrany životního prostředí.
Je normou, která specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu.
Pomáhá kontrolovat naše environmentální aspekty a zajišťuje soulad s právními předpisy.
Zároveň nám ISO 14001 pomáhá v organizaci zavést nejlepší praktiky pro aktivní řízení a snižování vlivu činnosti na životní prostředí.