10. 8. 2020

Každoroční růst zakázek, ale i pořizování nových strojů a rozšiřování výrobních prostor má vliv na to, že naše celková uhlíková stopa rok od roku roste. Své ekologické závazky plníme pomocí plánu řízení uhlíkové stopy. V roce 2019 jsme vyprodukovali 13 167 tun CO2. V přepočtu na tunu naší výroby to znamená, že jsme i letos úspěšně obhájili každoroční audit. Naší uhlíkovou stopu jsme snížili o 41% oproti základnímu roku 2015.