31. 10. 2013

Mezinárodní konference „Čtení dětem mění životy„, kterou pořádala nezisková organizace Celé Česko čte dětem v Národní technické knihovně v Praze, byla zasvěcena moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte a vlivu médií na děti. 
Svou přednáškou ze záznamu přispěl Jim Treleas, propagátor předčítání dětem z USA a autor knihy The Read-Aloud Handbook (Učebnice hlasitého předčítání). Tato kniha se stala bestsellerem a akademickou příručkou a byla přeložena do mnoho světových jazyků. Jim Treleas zdůrazňuje, že předčítání výrazně stimuluje mozek, což se potvrdilo i u dětí s mentálním postižením, kdy jim předčítání pomáhá při rozvoji. Na konferenci vystoupila také Irena Koźmińska, ředitelka Nadace Cała Polska czyta dzieciom, programová ředitelka nadace Elżbieta Olszewska hovořila o morálních hodnotách a nejznámější český psycholog a psychoterapeut Jeroným Klimeš všechny provedl tématem Děti a média.