10. 7. 2018

Pomoc druhým nám není cizí a jejich slova díků patří nám všem. A proto bychom se s vámi o ně rádi podělili.

„Krásný den do FINIDRu,

do firmy z Českého Těšína, která pomáhá těšit Česko.

Našich 86 profesionálních Zdravotních klaunů pravidelně navštěvuje dětská oddělení 62 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 1 hospic po celé naší krásné zemi. A proč? Protože když máte vážně nemocné dítě a neznáte nic než strach a obavy, nebo jste senior v domově a nikdo za vámi nechodí, už vám tak krásná nepřipadá. A právě proto jsou tu Zdravotní klauni. Smíchem a radostí, které roznáší, dokáží odbourat stres a smutek dětí i rodičů, a vyvoláním pěkných vzpomínek na mládí zase povzbudit do života osamělé seniory.

Srdečně proto děkuji za dlouhodobou podporu Zdravotního klauna všem do FINIDRu. Těm, kteří o podpoře rozhodli, i těm, pod jejichž rukama naše tiskoviny vznikají. Dovolím si říci, že tisknete radost a smích pro ty, kteří to nejvíce potřebují!“

S mnoha pozdravy od červených nosů

Katka Procházková za komunikaci Zdravotního klauna

Pokud se chcete o Zdravotních klaunech dozvědět více, navštivte jejich web www.zdravotniklaun.cz. V sekci Příběhy tam mimo jiné najdete i jejich časopis Humorin či knížku Malé zázraky, na jejichž tisku jsme se podíleli.

Děkujeme!