12. 6. 2018

Společně s Albrechtovou střední školou jsme slavnostním vyhlášením vítězů, dne 13.6., ukončili první ročník polygrafické a tiskařské soutěže Duplex 2018. Výsledky několika týdenní práce studentů byly vyhodnocené ve více kategoriích, a kromě zajímavých cen si účastníci odnášeli také bohaté zkušenosti, které určitě mohou zúročit nejen při dalším studiu.

Při přípravě soutěže bylo cílem propojit oba obory a najít tak vhodný formát, který doposud nebyl v ČR zaveden. Pro mladé polygrafy a tiskaře to byla zajímavá výzva, jak při realizaci konkrétního zadání využít vše, co se doposud naučili. Úkolem bylo připravit a vytisknout plakát s tématikou letošního výročí 550 let tisku v Čechách.

Studenti při soutěži využívali nejen své kreativní, ale především své technické schopnosti a výsledky jejich prací dokazují, že mají dobře našlápnuto. Součástí byly i různé workshopy, díky kterým si prohloubili své znalosti i v dalších oblastech.

Velmi nás těší, že jsme byli u zrodu této soutěže, podíleli jsme se na jejím obsahu a workshopech, zasedali v hodnotící komisi a mohli jsme tak i touto formou podpořit budoucí generaci tiskařů a polygrafů v našem městě. Ještě jednou všem zúčastněným gratulujeme a už teď se těšíme na další ročník soutěže.