30. 5. 2018

V roce 2017 jsme dokázali zredukovat firemní uhlíkovou stopu až o 41% oproti základnímu roku 2015.

Na konci března jsme opět předkládali data o vlivu naší společnosti na změnu klimatu. Měřítkem, kterým se posuzuje tento vliv na životní prostředí, je tzv. UHLÍKOVÁ STOPA.

Během celého roku jsme celá firma vynaložili nemalé úsilí, abychom se zlepšili. Mezi zásadní kroky snížení patřil:

  • nákup velkého podílu (téměř 90%) energie z obnovitelných zdrojů,
  • nákup kovolistů (tiskových desek) s nižším faktorem emisí CO2 nebo
  • sběr elektroodpadu