28. 2. 2023

Ke konci minulého roku se nám podařilo obhájit certifikát ISO 50001. Audit systému managementu hospodaření s energií (EnMS) se zaměřili na splnění požadavků normy ISO 50001, schopnost dosahovat zamýšlených cílů a na identifikaci oblastí jeho potenciálního zlepšování.

Při auditu byl kladen důraz na neustálé zvyšování energetické hospodárnosti organizace.

Jak samotný audit dopadl?

Výborně! Cíle auditu byly naplněny a náš systém managementu EnMS je efektivní a způsobilý dosahovat očekávaných výsledků. Stanovený rozsah EnMS vyhovuje požadavkům na certifikaci a potřebám organizace. Zavedený proces provádění interních auditů a přezkoumání EnMS je schopen dlouhodobě zlepšovat jeho efektivitu a systém managementu organizace je ve shodě s požadavky kriteriální normy a interními postupy.

Přestože jsme se na obhájení certifikátu připravovali během náročné sezóny dosáhli jsme skvělého výsledku bez zjištění jakékoliv neshody s jedním doporučením pro podrobnější sledování využití elektrické energie.