Tisková zpráva 5. 2. 2013

První Speedmaster XL 106 v České republice!

Českotěšínská tiskárna FINIDR patří mezi významné polygrafické podniky na českém trhu. Její orientace na knižní produkci je dobře známá a v tomto segmentu patří mezi významné hráče nejenom u nás, ale i v Evropě. Z pohledu nás, jako výrobce tiskových strojů, je potěšitelné, že tiskárna dlouhodobě sází na stroje Heidelberg.
V minulém roce se vedení firmy rozhodlo pro investici do nového tiskového stroje Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P, jenž nahradil v provozu tiskárny v pozici hlavního tiskového stroje stávající Heidelberg Speedmaster SM 102-8. Speedmaster XL 106 byl poprvé představen na loňském veletrhu drupa 2012 a od té doby slaví úspěchy na světových trzích především díky velmi vysoké produktivitě a automatizaci, kterou nabízí. Nyní se díky tiskárně FINIDR dočkala první instalace „stošestky“ také Česká republika.

Nárůst produktivity průměrně o 35–40 %
Tiskárna FINIDR patří mezi polygrafické podniky, které modernizaci strojového parku a výrobních postupů přikládají velkou váhu, a proto se zde můžeme pravidelně setkávat s novými instalacemi jak do tiskových strojů, tak i zařízení pro dokončující a knihařské zpracování. „Tiskárna, pokud chce být na trhu úspěšná, musí reagovat na aktuální trendy a vývoj cen polygrafických produktů,“ říká ing. Jaroslav Drahoš, majitel a jednatel společnosti FINIDR. „Ceny, za něž tiskárny vyrábějí, se průběžně snižují. Meziročně se tento pokles pohybuje přibližně mezi 3 až 5 %. Pokud by tiskárna stagnovala, znamenalo by to, že během pár let by mohla při nezměněné produkci klesnout do ztráty a dostat se do značných problémů. Tiskárna, která chce být úspěšná, se musí poohlížet po řešeních, která zvýší její produktivitu a tím i konkurenceschopnost na trhu. Produktivitu je přitom možné zvyšovat optimalizací procesů v tiskárně, vylepšením logistiky materiálu a pracovních postupů a v neposlední řadě také investicí do výkonných řešení, která umožňují pracovat s vyšší produktivitou. My jsme po optimalizačních řešeních v tiskárně sáhli také po investici do výkonnějšího stroje s podstatně vyšší produktivitou, než jakou nabízelo stávající strojové vybavení. Oproti osmibarvovému ofsetovému stroji Heidelberg Speedmaster SM 102-8, jenž byl doposud hlavním tiskovým strojem tiskárny FINIDR, je nárůst produktivity vskutku markantní. Z vyhodnocování naší výroby vyplývá, že produktivita se zvýšila průměrně o 35 až 40 procent, což je dáno nejenom výkonností stroje, vysokým stupněm automatizace, ale také optimalizací procesů v tiskárně. Jde přitom o průměrný nárůst produktivity. V některých případech se tento rozdíl může ještě zvyšovat a v některých případech může přesáhnout i hranici padesáti procent,“ dodává Jaroslav Drahoš. „Záleží pochopitelně na konkrétních typech zakázek, jejich nákladech, potiskovaném materiálu a dalších parametrech zakázek, které jsou v rámci směny zpracovávány.“
Tiskárna FINIDR je vybavena strojem Speedmaster XL 106 v osmibarvové konfiguraci, kde je za čtvrtým tiskovým agregátem umístěno obracecí zařízení. V základní konstrukci tiskových jednotek se nový tiskový stroj zásadně neodlišuje od svého předchůdce Speedmaster XL 105, jednáse spíše o dílčí úpravy, které napomáhají optimálnímu vedení tiskového archu strojem i při vysokých produkčních rychlostech. Úprav tak mírně doznal barevník tiskového stroje a především vedení archu strojem na vzduchovém polštáři. Významnou měrou bylo přepracováno také obracecí zařízení, umožňující tisk s nezměněnou rychlostí. Stroj nainstalovaný nově v Českém Těšíně dosahuje při jednostranném tisku produkce až 18 000 archů za hodinu. V oboustranném režimu pak umožňuje tisk rychlostí až 15 000 archů za hodinu, i když je možné pořídit konfiguraci stroje XL 106 s rychlostí oboustranného tisku také 18 000 archů za hodinu. „Produkční rychlost u jednotlivých zakázek se odvíjí od celé řady parametrů, jako je například výše nákladu jednotlivých zakázek, typ zpracovávaného substrátu apod., nicméně můžeme říci, že se u celé řady zakázek skutečně pohybujeme ve velmi vysokých produkčních rychlostech, a to i při využití obracecího zařízení,“ říká Zbyhněv Novák, hlavní mistr tisku v této tiskárně z Českého Těšína. I při vysoké rychlosti je možné dosahovat stabilního a kvalitního tisku, čemuž napomáhá např. vestavěný in-line spektrální fotometr Prinect Inpress Control, kontrolující při plné produkční rychlosti vybarvení jednotlivých archů a také soutisk. Výsledné kvalitě tisku napomáhají ale i nové plechy válců umístěné za obracecím zařízením, které jsou opatřeny speciální povrchovou vrstvou zabraňující přilnutí barvy. Nová úprava plechů by měla také vést k významnému prodloužení jejich životnosti. Tiskárna FINIDR má zatím stroj poměrně krátce, nicméně z vyjádření hlavního mistra tisku vyplývá, že ani při oboustranném tisku nedochází k žádnému obtahování a tisk působí velmi klidně a stabilně. „Zatímco u řešení použitého u stroje Speedmaster SM 102 jsme se občas setkávali s problémy způsobenými obtahováním či ulpíváním barvy na povrchu plechů, u nového stroje tyto problémy prakticky vymizely,“ říká Zbyhněv Novák.

Až 38 příprav za směnu
Hlavní přednost stroje Speedmaster XL 106 však v tiskárně FINIDR spatřují ve zkrácení neproduktivních časů díky vysokému stupni automatizace, jenž se projevuje především při přípravě na novou zakázku. Ze zkušeností v tiskárně vyplývá, že první příprava zakázky trvá v současnosti přibližně 10 až 12 minut, pokud má zakázka více příprav, je doba trvání u dalších příprav podstatně nižší a pohybuje se přibližně okolo 5,5 minuty! Je to samozřejmě dáno tím, že pro další přípravy již není nutné provádět řadu nastavení, týkající se například potiskovaného materiálu. Lze přitom předpokládat, že v budoucnosti by mělo docházet ještě k dalšímu částečnému zkrácení těchto časů. Nový tiskový stroj Speedmaster XL 106 je v českotěšínské tiskárně plně vytěžován, v současnosti totiž pracuje v nepřetržitém provozu ve dvanáctihodinových směnách. Za jednu takovouto směnu přitom obsluha stroje dokáže provést až 38 příprav! Právě enormní množství příprav, které je dáno skladbou zakázkové náplně, způsobuje velké tlaky na minimalizaci neproduktivních časů. Ušetřená minuta na každé přípravě totiž může znamenat v průběhu celé směny nemalé časové úspory.

Obsluze v rychlém nastavení stroje napomáhají nejenom automatizační prvky, ale především dlouholeté zkušenosti se stroji Heidelberg. „Osádku na novém tiskovém stroji totiž tvoří ti nejlepší tiskaři z našeho provozu. Jejich zaškolení tak bylo poměrně rychlé a oni mohli začít rychle dosahovat velmi dobrých výsledků a vysoké produktivity,“ říká Zbyhněv Novák. Ovládání nového tiskového stroje je přitom do jisté míry odlišené od stroje Speedmaster SM 102, který byl doposud v této tiskárně nainstalován. Základní odlišností je zde především nové decentralizované ovládání stroje, kde lze nyní ovládat základní činnosti stroje také z dalších míst. Tiskař tak může v rámci nastavování ovládat jednotlivé součásti přímo z daného místa, místo aby musel obcházet stroj a nastavení provádět z dříve určených pracovišť. Novinkou je pak také nový dotykový TFT panel, umístěný v prostoru nakladače. Z praxe tiskařů však nyní vyplývá, že z nových možností ovládání jsou využívány jen některé, je to však dáno především tím, že zkušenosti tiskařů prozatím hovoří ve prospěch naučených postupů využívaných u dřívějších typů ovládání.
K maximálnímu využití tiskového stroje patří také pravidelná údržba. Základní údržba je na tiskovém stroji prováděna dvakrát týdně, během níž dochází k mytí stroje, odstranění zbytků prášku a celkové kontrole stroje. Kromě této pravidelné údržby je v tiskárně FINIDR na tiskových strojích prováděna pololetně také hloubková údržba, během níž jsou ze stroje vyndány jednotlivé válce, odvápněny, opraveny a následně opět uloženy na své pozice.

Originál článku