22. 6. 2021

Ani letos nejsou investice v naší tiskárně tabu. Kromě investic do inovací a technologií, a to nejen výrobě, bylo rozhodnuto o přístavbě další části haly. Rozšíření plochy o velikosti 2500 m2 nám poskytne důležitý a nezbytný výrobní prostor pro knihařské stoje. Zároveň jsme získali více místa i pro expedici a meziprodukci.

Naše nová hala s označením D navazuje na staronovou halu postavenou v roce 2019 a má i několik důmyslných ekologických vychytávek. Jednou z nich je zásobník na dešťovou vodu, kterou používáme na splachování toalet. Ta by jinak bez dalšího využití odtékala do kanalizace. Na podzim proběhne i instalace fotovoltaických panelů na střeše. Součástí haly jsou i nové kanceláře mistrů knihárny.