Tisková zpráva 4. 3. 2013

Předávání ceny dětské radosti
Tiskárna FINIDR z Českého Těšína je hlavním věcným dárcem celostátní kampaně Celé Česko čte dětem®.
„Díky několikaleté pomoci a podpoře tiskárny FINIDR můžeme rozesílat stovky plakátů, pozvánek a papírových záložek do knih po celé republice a umožnit tak školám, školkám, knihovnám, mateřským centrům a dalším institucím či jednotlivcům propagovat krásnou myšlenku o důležitosti sdílení společného času dítěte a rodičů“, říká ředitelka neziskové společnosti Celé Česko čte dětem®, Eva Katrušáková.
Jednou z nejdůležitějších akcí osvětové kampaně Celé Česko čte dětem je Týden čtení dětem v ČR, který probíhá každoročně od 1. do 7. června. Slavnostní inaugurace 3. Týdne čtení dětem v ČR se tento rok konala 30. května v Praze, kde se za přítomnosti mnoha dětí a známých osobností četlo, hrálo, kouzlilo i zpívalo. Malé i velké potěšili herec Jiří Lábus, zpěváci Michal Malátný a Yvetta Blanarovičová, spisovatelka Alena Ježková, kouzelník Pavel Kožíšek a scénické čtení v podání herců Lukáše Hejlíka a Alana Novotného. Na závěr přišel diváky pozdravit ministr školství Petr Fiala.
V rámci programu byla předána ocenění pro nejvýznamnější sponzory Celé Česko čte dětem®, jako jsou společnost Agrofert, SMS finanční poradenství a OMV. Inaugurace se nemohl zúčastnit hlavní představitel tiskárny FINIDR, proto mu byl cena předána 15. července v Českém Těšíně. Generální ředitel tiskárny Jaroslav Drahoš, převzal z rukou šestileté Šárky Labajové „Cenu dětské radosti“ a poté skleněný hranol jako výraz poděkování z rukou Evy Katrušákové.
Celé Česko čte dětem® je dlouhodobý projekt, který sahá k podstatě rodinné pospolitosti, a tím i společnosti. Vzhledem k tomu, že v dnešní době dětské zábavě kralují počítačové hry a televize, má projekt, který podporuje myšlenkové, psychické a morální zdraví dětí a mládeže, vysokou společenskou důležitost.

Originál článku