15. 2. 2021

Pro naši tiskárnu je ekologické chování důležité. Neustále podnikáme nové kroky k ochraně životního prostředí. Proto je již pět let jedním z našich závazků využívání energie z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo z kombinované vysoko účinné výroby elektřiny a tepla.

Na vytištění 22 milionů knih za jeden rok je potřeba pořádná dávka energie, a proto nás dvojnásobně těší, že všechna byla vyrobená udržitelným způsobem.

Převážná část obnovitelné zelené energie pochází z vodních zdrojů – jak z průtokových pramenů
(bez rezervoáru), tak i přehradních nádrží (s rezervoárem) v Moravskoslezském kraji.
Druhou skupinou je pak energie vznikající z tepelných zdrojů prostřednictvím parních
protitlakých turbín.

Naším dlouhodobým cílem je i nadále odběr 100 % energie z obnovitelných zdrojů.