1. 11. 2008

Fotosoutěž, které se mohli zúčastnit všichni zaměstnanci firmy, prožila svůj první úspěšný ročník. Soutěžilo se ve čtyřech tematických kategoriích: Příroda Těšínska, Architektura Českého Těšína, Lidé v našem kraji, Kuriozity z Těšínska.

Nejvíce fotografii zachycovalo přírodní krásy našeho kraje, naopak v kategorii kuriozit se sešlo jen minimum snímků. Proto jsme museli přistoupit k určitým úpravám pravidel před vyhodnocením soutěže. Porota se rozhodla fotografie z kategorie kuriozit vyhodnotit v rámci přírodních obrázků. Aby se však nezúžil počet výherců, tak jsme v této sekci vyhlásili hned šest nejlepších fotografií.

Fotografie hodnotila tříčlenná porota složená z Moniky Haužvicové a dvou profesionálních fotografů – Wieslawa Przeczka a Libora Bukovanského. Zvolit tu „nej" byl vskutku obtížný úkol.

Dovolte mi seznámit Vás s vítězi fotosoutěže
Kategorie Příroda Těšínska
1. místo – Burkot Petr
2. místo – Rowná Ludmila
3. místo – Kantor Bronislav
4. místo – Nekoranec Peter
5. místo – Szafarczyková Monika
6. místo – Bláhová Veronika
Kategorie Architektura Českého Těšína
1. místo – Alexová Zdeňka
2. místo – Duspiva Lukáš
3. místo – Otmar Švrček
Kategorie Lidé v našem kraji
1. místo – Duspiva Lukáš
2. místo – Alexová Zdeňka
3. místo – Twardzik Pawel
Kategorie Kuriozity z Těšínska
Vzhledem k malé účasti nebyla tato kategorie vyhodnocená (snímky byly přeřazeny do kategorie Příroda Těšínska).

Autoři vítězných fotografií obdrží láhev kvalitního vína a jejich díla budou zveřejněna v kalendáři Finidr pro rok 2009. Všem, kteří se zapojili do soutěže a poslali svůj příspěvek, chci tímto poděkovat a popřát jim do další fotografické kariéry šťastnou ruku a dobré světlo.