7. 10. 2010

Nejkrásnější kniha Slovenska 2009 v kategorii vědecké a odborné literatury s názvem Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1949 – 2009, fot. kol., graf. úprava René Arnold, Vydavateĺstvo Slovart, byla vytištěna ve FINIDRU.

Tato soutěž je pokračovatelem tradice založené v roce 1965, která od svého vzniku sleduje záměr zvyšovat výtvarnou úroveň a kvalitu polygrafického zpracování knih. Přihlášené knihy hodnotí 20 členná porota z výtvarných a polygrafických hledisek a také podle souhry všech složek knižního celku. Každý rok tak vzniká oceněná kolekce maximálně 20 knih, které splňují náročná výtvarná a technická kritéria a jsou vyhlášeny za Nejkrásnější knihy Slovenska.