12. 1. 2023

Podobně jako tomu bylo v minulých dvou letech, tak ani letošní rok nebude výjimkou. Řeč je samozřejmě o našem programu, kdy za každou vaši zakázku vysadíme jeden nový strom.
Sadby probíhají ve spolupráci s neziskovou organizací, která také vytipuje potřebné lokality v našem regionu.

V loňském roce proběhly dohromady 4 sázecí akce, které byly i s přímou účastí našich zaměstnanců. Ti tak osobně přiložili ruku k dílu a pomohli vysázet během těchto termínů několik tisíc sazenic.

Poslední výsadby probíhaly na podzim a kde se podařilo vysázet rekordních 3 350 nových stromů několika druhů, které v lokalitě chyběly a jsou zde potřebné pro místní monokulturu. Společně s jarními termíny se našim zaměstnancům podařilo vysázet neskutečných 5 250 sazenic. Zbylé nové stromy plynoucí z vašich realizovaných zakázek v minulém roce už vysázela samotná nezisková organizace v dalších lokalitách Beskyd.

A jaké je celkové číslo vysázených stromů od roku 2021, kdy jsme začali? 23 501!

Neskutečné a úžasné!
Děkujeme, že i díky vám společně přispíváme k obnově lesů.