1. 9. 2020

Naše tiskárna byla auditována v oblasti společenské odpovědnosti firmy (CSR) mezinárodní auditorskou společnosti EcoVadis a letos obhájila stříbrnou medaili.

Hodnocení firemních aktivit v oblasti životního prostředí, dodržování lidských práv, spravedlivých obchodních praktik a udržitelného rozvoje shrnuje silné stránky naší tiskárny. Rovněž přináší doporučení pro zlepšení činností i postupů, které posílí firemní společenskou odpovědnost.

Proto je naším cílem se neustále zlepšovat a nadále rozvíjet aktivity ve všech uvedených oblastech.