3. 8. 2022

I v letošním roce pokračují investice do našeho strojového parku. Mezi tyto naše nejnovější stroje patří i tiskový stroj Heidelberg XL106-4 P3.

Jedná se o čtyřbarevný tiskový stroj s obracením archů po druhé věži se zařadil do skupiny našich XL tiskových strojů, které už ve FINIDRu využíváme. Tento stroj tiskne především jedno nebo dvoubarevnou produkci, a to s dvojnásobným výkonem oproti předchozímu stroji SM 102-4 P3, který nahradil.

Součástí těchto investic bylo i pořízení dalších polygrafických a knihařských strojů. Můžeme zmínit razící stroj Kolbus PE312 pro zušlechťování obálek, CTP stroj Heidelberg Suprasetter 106 s paletovým nakladačem, skládací stroj MBO M80, šicí a snášecí linku Meccanotecnica Multiplex nebo laminátor Ecosystem Aqua Prima pro disperzní laminaci.

Jsme přesvědčeni, že všechny investice nám pomůžou zvýšit výkon a dosáhneme vyšších výrobních kapacit pro vás, naše zákazníky.