Tisková zpráva 5. 6. 2018

Mezinárodní oborový veletrh Drupa, který proběhl v první polovině května letošního roku v Düsseldorfu, byl pro návštěvníky nejenom největší celosvětovou přehlídkou novinek a inovací v oblasti tiskového průmyslu, ale pro řadu z nich i příležitostí k nákupu nových strojů a zařízení. Tiskárna FINIDR z Českého Těšína přímo na Drupě uzavřela smlouvy na dodávku nového tiskového stroje Heidelberg Speedmaster XL 106­‑8­‑P, zavěšovací linky Kolbus BF 530, deskovacího stroje Kolbus DA­‑270, automatického stroje na ražbu knižních desek Kolbus PE 312 a několika dalších drobnějších zařízení.

„Do nových strojů a linek investujeme s železnou pravidelností. Cíleně investujeme do zvyšování kvality produkce, do rozšíření a modernizace stávajících výrobních kapacit,“ říká ing. Jaroslav Drahoš, majitel a jednatel společnosti FINIDR. „Nyní jsme potřebovali zvýšit kapacitu barevného archového tisku a zvýšit průtok výroby tuhých vazeb. Bez této investice jsme nemohli plně uspokojovat požadavky našich zákazníků. Touto investicí jsme si zároveň vytvořili určitou kapacitní rezervu, protože při našem nepřetržitém provozu 24/7 a naplnění na 100 % je výroba bez této rezervy neúnosná. Nabídka a podmínky dodavatelů, se kterými již spolupracujeme, byly natolik zajímavé, že jsme se opět rozhodli spolupracovat se společnostmi Heidelberg a Kolbus.“

Nová zavěšovací linka Kolbus BF 530 byla v těšínské tiskárně FINIDR instalována v druhé polovině července letošního roku. Jedná se o stroj nové generace, poskytující výrazný posun v kvalitě zavěšování a umožňující zpracování okrajových formátů a různých specialit. Od starší linky BF 527 od tohoto výrobce, která v tiskárně FINIDR pracuje již několik let, ale přesto stále patří mezi nejmodernější zavěšovací linky instalované v České republice, se odlišuje zejména vyšší provozní rychlostí, když dosahuje mechanického výkonu až 70 taktů za minutu, poněkud jiným způsobem řízení a také lisy s novou konstrukcí, které jsou schopny vyvíjet regulovatelný tlak. Linka je určena pro kulacení, zalisování a zavěšení knižních bloků do pevných, flexibilních nebo plastových desek a k následnému zalisování knihy a vypálení drážky. Linka také umožňuje nalepovat gázu nebo hřbetní pásku a kapitálek. Je na ní možné zavěšovat knihy od minimálního výsledného formátu 105 x 105 mm s tloušťkou hřbetu 5 mm až do maximálního formátu 285 x 385 mm s tloušťkou hřbetu 90 mm, nebo 315 x 385 mm s tloušťkou hřbetu 30 mm.

Ovládání a nastavování linky je zajišťováno prostřednictvím systému Copilot s dotykovými obrazovkami. Tento systém umožňuje volbu režimu výroby, nastavování formátů probíhá automaticky s možností jemné aretace pomocí tlačítek ± v průběhu výroby, přičemž nastavené formáty mohou být ukládány do paměti. Dále systém provádí zobrazení pokynů pro obsluhu, počítání výrobků v systémech zakázka, směna, start/stop, zobrazuje případné poruchy stroje a toku materiálu a pro obsluhu rovněž návody na odstraňování těchto poruch. Knižní bloky jsou do linky přiváděny teleskopickým dopravníkem a nakládány hvězdicovým nakládacím kolem. Na vstupu pro bloky lepené disperzí nebo tavným lepidlem je prováděn infračervený ohřev hřbetů knih. Linka automaticky rozpoznává polohu knižních bloků (hřbet a čelo) a automaticky kontroluje jejich tloušťku. Potom v její konfiguraci následuje kulaticí a lisovací stanice. Dále je vybavena předstohovacím dopravníkem na desky, zásobníkem na desky, automatem na prohýbání desek a tvarovací stanicí desek. Nanášení disperzního lepidla na předsádky knižního bloku před závěsem je prováděno válci v lepicí jednotce, nanášení lepidla hotmelt na podlepení drážky tryskou je prováděno pomocí zařízení Nordson Hotmelt XNO 517. Linka je vybavena také zařízením na zpracování pevných desek s předbigovanými chlopněmi a desek s uzavírací gumičkou a poutkem na tužku.

Zavěšovací linka Kolbus BF 530 je ukončena vykladačem, tedy transportní a chladicí sušicí dráhou se stohovačem DS 392.A. Tento vykladač řízený servomotory je z hlediska ovládání a nastavování propojen se zavěšovací linkou, jeho řízení a nastavování tedy probíhá prostřednictvím systému Copilot současně s nastavováním linky a není třeba jej nastavovat individuálně. Je vybaven zařízením pro tvorbu stohů bez dorazu, otočným zařízením pro otáčení vpravo nebo vlevo o 90° a otáčením o 180° a držákem pro sevření stohů během jejich přemisťování. Stejný typ vykladače nahradil také původní vykladač u starší zavěšovací linky Kolbus BF 527 instalované v tiskárně FINIDR.

„Instalace nové zavěšovací linky Kolbus BF 530 byla naprosto bez problémů,“ uvedl ing. Jaroslav Drahoš. „Po sestavení jednotlivých modulů do konfigurace linky bylo prováděno pouze potřebné doladění zejména z hlediska kalibrace a přesného nastavení. V průběhu instalace linky jsme provedli také postupné zaškolení její obsluhy a po jejím dokončení jsme na lince hned od počátku srpna 2012 začali vyrábět. Ještě v průběhu zkušebního provozu jsme na nové lince zavěsili 550 000 kusů tuhých vazeb a od prvního dne jsme využívali její maximální výkon 70 taktů/min. Nižší rychlost nyní používáme jen při výrobě knih s mimořádně velkým rozsahem nebo nestandardním formátem. Na starší lince jsme byli schopni vyrobit do 1 100 000 kusů tuhých vazeb měsíčně. V současnosti dosahuje reálná kapacita obou našich linek cca 2,5 milionu vazeb měsíčně, což nám nyní postačuje k plnému pokrytí požadavků zákazníků, a navíc jsme si vytvořili také určitou kapacitní rezervu, kterou jsme nutně potřebovali. Klíčové bylo také to, že se nám podařilo výrazně zkrátit průběžnou dobu výroby.“

Nová deskovačka Kolbus DA 270, jejíž instalace proběhla v srpnu 2012 společně s instalací nového razicího stroje, nahradila knihárně společnosti FINIDR jeden ze starších deskovacích strojů, přičemž druhý stroj na výrobu tuhých knižních desek prošel generální opravou. Deskovačka DA 270 je zařízení pro plně automatickou výrobu knižních desek, pořadačů, zadních stran kalendářů atp. Je vybavena zařízením pro zpracování kotoučového hřbetníku, zařízením na prořezávání lepenkových přířezů dvojitým řezem pro výrobu knižních desek s vyřezávaným hřbetníkem, zařízením pro malé formáty (formát otevřené desky 154 x 100 mm) a zařízením na výrobu knižních desek s kulatými rohy (rádius 10 mm). Na stroji mohou být vyráběny tuhé knižní desky v otevřeném formátu od 205 x 140 mm až do  670 x 390 mm. Do standardní výbavy stroje dále patří zásobník na lepenkové přířezy s automatickým doplňováním, non­‑stop nakladač potahů se stohovým zásobníkem, vykladač hotových desek s počítacím a stohovacím zařízením a pojízdná lepicí jednotka pro zpracování klihu v oddělené vaně s ohřívaným nanášecím a stíracím válcem. Pohon stroje je plynule nastavitelný. Nakládání potahů do stroje je prováděno válcem s chapači a vyměnitelnými matricovými plechy, nastavování lepení se provádí z vnější strany stroje a hladké spojení potahu s lepenkovými přířezy a hřbetníkem je zajišťováno válečkovým lisovacím zařízením. Automatické přestavování a ovládání deskovačky je zajišťováno, stejně jako u nové zavěšovací linky, prostřednictvím systému Copilot s dotykovou obrazovkou. Tento systém umožňuje volbu provozního režimu, ukládání formátů do paměti a jemné doladění nastavení v průběhu výroby pomocí tlačítek +/–, provádí automatickou změnu formátů a počítání hotových produktů a pomocí pokynů na obrazovce vede obsluhu při změnách výroby. Na dotykovém displeji také zobrazuje případné poruchy stroje a chyby v toku materiálu a vede obsluhu při odstraňování těchto poruch. Automatické přestavování deskovacího stroje je zajišťováno servomotory.

Plně automatický stroj pro zlacení a ražbu desek Kolbus PE 312 nahradil v knihárně společnosti FINIDR stávající starý razicí lis Fomm

A konečně třetím zařízením z produkce společnosti Kolbus nově instalovaným v knihařském provozu tiskárny FINIDR je automatický stroj pro zlacení a ražbu desek Kolbus PE 312. Je určen k provádění fóliové, reliéfní a slepé ražby na klasické tuhé lepenkové desky i flexibilní a plastové knižní desky. Jedná se o plně automatické zařízení, které knižní desky odebírá z nakladače, dopravuje je do razicího modulu a po provedení ražby je opět automaticky vykládá. Vtahovací zařízení razicí fólie se dvěma válci je poháněno řízenými krokovými motory a přestavování razicí hlavy je motorické, s automatickou aretací. Nastavitelná je teplota při ražbě v rozsahu od 0 do 250 °C a rovněž tlak, který může dosáhnout maxima až 350 kN. Rozsah formátů rozevřených klasických tuhých desek se pohybuje od minima 155 x 100 mm do maxima 660 x 405 mm, minimální formát rozevřených flexibilních desek je 135 x 100 mm a maximální potom 400 x 300 mm. Maximální ražená plocha může dosáhnout rozměrů 420 x 355 mm, takže stroj dokáže ve vysoké kvalitě provádět v plné ploše ražbu na desky ve formátu A4. Stroj pro zlacení a ražbu desek Kolbus PE 312 je velmi výkonné zařízení. Jeho mechanický výkon se pohybuje v rozsahu 20–80 taktů za minutu v závislosti na formátu desek, raženém materiálu, složitosti raženého motivu atd., ale čas ražby je v případě potřeby možné i prodloužit pomocí zařízení, kterým je stroj vybaven, na cca 20–5 taktů za minutu.

Všechny nové stroje Kolbus instalované v tiskárně FINIDR mohou být napojeny na servisní systém Kolbus 3.60 Service Portal, prostřednictvím kterého je jejich dodavatel schopen na dálku poradit uživateli s jejich obsluhou i servisem, a dokonce je možné pomocí tohoto vzdáleného přístupu stroje nastavovat i řídit při potížích technického nebo technologického charakteru.

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal

Originál článku