13. 9. 2010

Trvalá péče o kvalitu výroby a o pracovní prostředí je jedním z bodů dlouhodobé strategie naší společnosti. Zvlhčovací zařízení, které jsme na konci druhého pololetí letošního roku namontovali ve výrobní hale, pozitivně ovlivňuje obojí.

Stávající zvlhčovací systémy instalované v naší výrobní hale nedokázaly dostatečně ani při nákladném provoze zaručit stabilitu prostředí, proto jsme se rozhodli instalovat v hale nový moderní systém vysokotlakého rozstřikování vody polské firmy WILPO s.c.

Princip tohoto systému spočívá v rozstřikování vody o tlaku cca 80 atmosfér prostřednictvím 250 trysek, což pozitivně ovlivňuje stabilitu vlhkosti papíru i okolního prostředí působící na kvalitu tisku i knihařského zpracování.

Vedlejším efektem zvlhčování je zlepšení kvality ovzduší v hale díky omezení prašnosti, což má pozitivní vliv na dýchací cesty našich zaměstnanců.

Dosavadní tříměsíční provoz nového zvlhčovacího zařízení ukázal potvrzení předpokladů – pozitivní vliv na kvalitu výroby jak v tisku, tak na knihárně a snížení teploty ve výrobní hale o cca 2 – 3 ˚C.