29. 4. 2019

Letos přihlásili vydavatelé do soutěže 182 knih. Odborná porota vybírala nejkrásnější knihy podle výtvarných i polygrafických hodnot.

V kategorii krásná literatura byly oceněné dvě knihy, které se tiskly v naší tiskárně – J. Satinský: Gundžovníky a J. W. Goethe: Faust. Kromě toho získal Faust i cenu Ministerstva kultury SR za celkovou výtvarní a technickou kvalitu knihy.

Ocenění je uznáním nejen pro spisovatelé a nakladatelství, ale také pro tým tiskárny FINIDR.