30. 9. 2008

Rostoucí pracovní tempo v našem oboru patří už „od nepaměti" právě k podzimu. To se týká nejen tiskáren, ale i nakladatelů. Abychom se s našimi zákazníky setkali i v tomto hektickém období, takzvaně pročistili vzduch a měli čas se pobavit i o nepracovních záležitostech, rozhodli jsme se pro ně uspořádat čistě neformální akci. Ani při ní jsme nechtěli vyjít z tempa, proto jsme ji nazvali „S Finidrem na trati". Tentokrát ovšem neběžely na plný plyn tiskařské stroje, ale motokáry.

Setkání s našimi klienty se konalo 23. září letošního roku v prostorách Kartcentra v Praze. Akce se zúčastnilo asi 50 nakladatelů z celé České republiky. Odpoledne se neslo nejen v duchu dobré zábavy, pro niž bylo podhoubím dobrým kvalitní pohoštění a motokárové závody. Dlužno dodat, že ani tentokrát jsme se nemohli zcela vyhnout pracovním záležitostem. Nakladatelé byli seznámeni s personálními změnami a novinkami, které se ve Finidru v posledních měsících udály. Byla možnost prodiskutovat i problémy, s nimiž se zákazníci potýkají a mohli je na místě řešit s obchodníky i s obchodní ředitelkou Ing. Annou Součkovou.

Všichni zákazníci hodnotili i s odstupem setkání velmi pozitivně a už nyní se prý těší na podobnou akci v příštím roce.