Tisková zpráva 5. 1. 2007

Lepicí linka Kolbus
Gustav Konečný – Svět tisku

Lepicí stroje značky Kolbus jsou známy po celém polygrafickém světě. V polovině loňského roku byla linka Kolbus v náročné konfiguraci nainstalována v tiskárně FINIDR v Českém Těšíně. Společnost FINIDR preferuje v tiskových technologiích značku Heidelberg. V knihařském zpracování používá hlavně stroje Kolbus. O lepicí lince a poznatcích z praxe jsme hovořili s ing. Tomášem Romanem, vedoucím oddělení techniky, a ing. Jaroslavem Drahošem, generálním ředitelem společnosti FINIDR.

Výjimečnost konfigurace linky Kolbus, nainstalované v českotěšínském FINIDRu, spočívá v kapacitní i prostorové mohutnosti. Neméně důležitá je také možnost multifunkčního využití při výrobě měkké i tuhé vazby. Celková délka linky, včetně sušicí věže, dosahuje 62 metrů. V celé sestavě linka slouží ke kompletní výrobě lepené vazby V2. Linku však může knihárna využít k přípravě knižních bloků, které návazně přecházejí off-line na další linku Kolbus k zavěšení do desek a k dokončení výroby vazby V8. Snášecí sekce se ve FINIDRu využívá také samostatně k nasnášení složek, které se potom na technologiích určených pro šití zpracovávají v dalších částech knihárny do finální podoby některého z typů polygrafických produktů.

Hlavním výrobním programem ve FINIDRu je tisk a vazba knih. Zejména ve druhém pololetí každého roku, kdy poptávka po knihách směřuje k vyvrcholení na předvánočním trhu, kapacita ve výrobě vazby V2 nedostačovala, a nebylo snadné najít odpovídající kooperační partnery. Výběr nové technologie pro výrobu lepené vazby začal ve firmě FINIDR v roce 2006, když začínalo být zřejmé, že kapacita dosavadní linky Wohlenberg Master 7000 z roku 2001 nebude stačit na produkční možnosti tiskových strojů. Investice navazovala na pořízení nových tiskových strojů, zejména osmibarvového stroje Heidelberg Speedmaster SM 102-8 ve formátu B1 s obracecím zařízením 4 + 4, systémem CutStar pro vstup papíru z role a pultem ImageControl. Součástí mohutné výrobní kapacity tiskárny FINIDR je také pět dalších tiskových strojů od firmy Heidelberg, pět rotaček Zirkon 66 a dvě zařízení CtP Suprasetter 105. Dalším důvodem pro investici do nákupu nové linky na výrobu vazby V2 byla snaha o zdvojení nejdůležitějších technologií, což potom firmu chrání proti eventuálnímu výpadku klíčového strojního zařízení. Linka Kolbus je nyní v pozici hlavního kapacitního zařízení, linka Wohlenberg slouží jako doplňkové zařízení.

Klížicí sekce
Společnost FINIDR se rozhodovala mezi značkami Kolbus, Wohlenberg a Müller Martini. Linka Kolbus nabízí maximální výkon 12 000 cyklů za hodinu. Důležitým hlediskem byly také přípravné časy. „Zařízení Kolbus a Müller Martini byla relativně srovnatelná. O výběru nakonec rozhodly maličkosti. Na zařízení Kolbus se nám víc líbila některá technická řešení a také cenová nabídka byla o něco příznivější,“ uvedl ing. Roman. K výběru značky napomohla i jiná zařízení Kolbus, s nimiž má FINIDR dobré zkušenosti. Jedná se zejména o zavěšovací linku a dvě deskovačky. V rámci výběrového řízení tiskárna zkoumala možnosti konkurenčních zařízení přímo u výrobců a také využití srovnatelných linek u provozovatelů. Kontrakt o dodávce linky Kolbus byl podepsán v lednu 2007. V dubnu dodavatel zařízení dovezl a během měsíce byla linka nainstalována a uvedena do chodu. „Ostrou výrobu jsme zahájili v červnu, samozřejmě s určitou nájezdovou křivkou,“ doplnil pan Roman. Linka se nyní využívá v trojsměnném provozu.

Konfigurace linky
Složení linky sestává ze sedmi strojů: snášecí sekce, vykladače po snášení, lepičky předsádek, nakladače šitých bloků, klížicí sekce s integrovaným nakladačem obálek, trojřezu a stohovače. Na lince lze samostatně snášet a přitom paralelně lepit knižní bloky. Linka začíná snášecí sekcí ZU 841 s 24 snášecími stanicemi a jednou stanicí pro nakládání předlepených bloků. Pokud se snášecí část linky používá samostatně, využije se vykladač posnášených kompletů pro navazující šití. Samostatný chod snášecí sekce převyšuje kapacitu snášecího zařízení, které měl dříve FINIDR k dispozici. Celkovou rychlost při samostatném chodu snášecí sekce neomezují snášecí stanice, ale spíše vykladač nasnášených složek. V praxi se rychlost vyložení při samostatném snášení pohybuje do 4 000 kompletů za hodinu. Volba rychlosti při vykládání volně složených složek musí být volena s ohledem na přesné stohování a kvalitní přípravu složek pro další zpracování. „Z pohledu hodnocení snášecí sekce jsme po devíti měsících provozu očekávali vyšší reálný výkon. Předpokládáme, že se výkon ještě zvýší po úplném zapracování obsluhy a dořešení technických zlepšení společně s dodavatelem,“ prohlásil Tomáš Roman. V režimu samostatného snášení se snášecí sekce linky Kolbus využívá v jedné směně. V další směně se linka obvykle využívá k in-line snášení a lepení.

Snášecí část linky disponuje sofistikovaným monitorovacím systémem. Každá stanice je vybavena kamerou. V porovnání s dosud většinou používaným systémem kontroly snášených archů pomocí čárových kódů má kamerový systém řadu výhod. Na arch nemusí být tištěn kód, který přestože je někdy vysoký pouze jeden milimetr, přece jenom zabírá místo a omezuje možnosti ve vyřazení knižních stránek na arch. Kamera na rozdíl od čtečky čárových kódů dokáže skenovat libovolnou část archu. Snímání plochy 5 x 5 cm stačí na perfektní identifikaci snášeného archu. Systém zajišťuje komplexní kontrolu snášení, chyby ovšem může způsobit lidský faktor. „V porovnání s kontrolou pomocí čárových kódů se chybné naložení archů snižuje téměř o sto procent. Teoretická možnost vzniku chyb nastane, když např. obsluha zapomene některou z kamer zapnout,“ charakterizoval možné příčiny vzniku chyb ing. Tomáš Roman.

Nakladač obálek
Lepicí stroj je základním modulem celé linky. Technologii lepení zajišťuje v lince Kolbus, nainstalované ve FINIDRu, lepička KM 411.B o maximálním výkonu 12 000 cyklů/hod. Lepička zabezpečuje hřbetní i boční lepení tavným lepidlem. Modul pro lepení předsádek je součástí lepicí sekce. Hot-melt se v tomto případě nanáší tryskou. Lepička je podle zkušeností provozovatele velmi kvalitní a bezporuchové zařízení. Uchycení produktů do transportních klop se děje jiným způsobem, než tomu bylo u jiných zařízení Kolbus nebo podobných řešení od konkurence. U tohoto zařízení jsou komplety uchyceny pomocí ramen, která produkty přiklápějí tahem. „S lepičkou jsme velmi spokojeni. Výrobce rychle reagoval na některé drobné připomínky, které jsme k lepičce měli, a zapracoval je i do dalších instalací,“ poznamenal pan Roman. Již zmíněná maximální hodinová rychlost linky 12 tisíc cyklů je dosažitelná při zpracování brožur ve standardních bezproblémových formátech a při vysokých nákladech. Po devíti měsících produkce již lze při optimálním formátu a materiálu vyráběného produktu dosáhnout taktu stroje až 8 000 kusů za hodinu, nicméně rychlost u většiny produktů je nižší a je závislá jak na zpracovávaném materiálu, tak i na formátu produktů.

Sušicí dráha má celkem přes 90 metrů. Sestává ze sušicí věže, která prodlužuje sušicí dráhu o 45 m, a sušicího pásu, jenž přivádí knižní blok k trojřezu. Sušicí dráha je dostatečně dlouhá, aby se tavné lepidlo ochladilo a ztuhlo. Lepička i sušicí dráha jsou hardwarově i softwarově připraveny k aplikaci lepidla typu PUR. Výměna lepidel se potom provádí jednoduše pomocí výměny příslušných modulů. Provozovatel linky uvažuje i o možnosti doplnění technologií o PUR lepení.

Trojřez s pěti noži
Konstrukční řešení trojřezu HD 153.P využívá uspořádání řezného mechanismu s pěti noži. Kromě předního, horního a dolního nože se používají ještě dva dorazové nože, o které se kniha vlastně zapře a nože potom vytvářejí nůžkový efekt. Boční nože vykonávají v porovnání se staršími trojřezy opačný pohyb. Trojřez řeže rychlostí až dvou řezů za vteřinu. Přesné seřízení i zaklížení bloku či brožury v klížicí lince, jako podmínka kvalitního ořezání produkce, je pro obsluhu náročnější a dle dosavadních zkušeností z FINIDRu je opačný pohyb bočních nožů u některých kombinací materiálů obálky a bloku méně vhodný a náročnější na přesnost seřízení než řešení pohybu bočních nožů směrem do hřbetu řezané knihy. „Při odstraňování našich neznalostí jsme oceňovali pomoc výrobce,“ charakterizoval Tomáš Roman spolupráci s dodavatelem. Na konci linky je umístěn automatický vykladač a stohovač. Konfigurace není vybavena automatickým paletizačním zařízením. Produkce se na palety vyskládává manuálně. Důvodem, proč FINIDR nekoupil paletizační zařízení je jak jeho pořizovací cena, tak i výše průměrných výrobních nákladů.

Linka končí stohovačem
Operátoři pracující na lince mají při jejím ovládání k dispozici čtyři počítače. „Skoro polovinu času u linek v dokončujícím a knihařském zpracování zabere seřizování,“ zhodnotil obecně pan Roman největší problém při automatizované výrobě knih. Celou linku by mělo teoreticky být možné seřídit a zahájit zpracování nové zakázky v čase okolo 15 minut, pokud jsou logistické návaznosti vstupující produkce optimálně řešeny. V praxi je doba na přestavbu linky delší, a většinu času samotného nastavení zabere doladění linky na zpracovávaný produkt, jelikož rychlost seřízení je ovlivněna jak znalostmi obsluhy, tak i vlastnostmi zpracovávaného materiálu. „Doba potřebná pro přizpůsobení linky další zakázce se běžně pohybuje mezi 15 až 40 minutami,“ konstatoval ing. Roman. Jestliže chce provozovatel rychle seřizovat a rychle vyrábět, musí mít na vstupu zajištěny prvotřídní potištěné polotovary. Ve velké průmyslově řízené tiskárně typu FINIDRu se jedná také o určité firemní know-how.
Linka nabízí maximální taktovací hodinovou rychlost až 12 000 brožur nebo až 8 000 knižních bloků. V závislosti na použitém materiálu může linka zpracovávat knižní bloky nebo brožury do tloušťky až 80 mm. Zpracovávaná brožura může mít na výšku až 420 mm a na šířku až 300 mm. Formát knižního bloku (375 x 295 x 80 mm) je poněkud omezen navazující linkou na zavěšování do desek. Ze speciálních produktů je možné na lince zpracovávat vazbu Otabind při šířce hřbetu do 30 mm ve formátech od minimálního 115 x 120 mm až po maximální 300 x 420 mm. Švýcarskou brožuru zpracovává linka při šířce hřbetu do 10 mm ve formátech od 115 x 120 mm do 300 x 420 mm.

Nová lepicí linka není v knihárně společnosti FINIDR jediným zařízením značky Kolbus. Od roku 2004 se využívá deskovačka Kolbus DA 240 s výkonem 40 taktů za minutu. Zároveň s novou lepicí linkou si firma pořídila i další deskovací stroj Kolbus DA 270 o výkonu 65 cyklů/min. Nová deskovačka dosahuje v praxi skutečně nejvyšší projektovaný výkon. Nový deskovací stroj umožňuje v nadstandardu také výrobu desek se zakulacenými rohy. Na starší deskovačce DA 240 lze připravovat i desky ze dvou druhů materiálů. Od firmy Kolbus je ve FINIDRu od roku 2006 také linka na zavěšování knižních bloků BF 527. Součástí linky je i modul pro vložení stužek a přebalovací zařízení. Linka končí stohovacím modulem. Maximální výkon linky dosahuje 60 knih za minutu.
Sušicí věž prodlužuje dráhu o 45 m

Závěr
Poznatky z provozu lepicí linky ve firmě FINIDR potvrzují, že technologie značky Kolbus patří ke špičkovým na světovém trhu. Výrobce je schopen velmi pružně reagovat na připomínky uživatele a provést rychle potřebné úpravy. Podněty z praxe navíc přenáší do dalšího vývoje svých strojů. Ing. Roman uvedl příklad z období počátečního náběhu linky do rutinního provozu. Linka je schopna pracovat s blokem do tloušťky až 80 mm. Při dokončujícím zpracování takto silné produkce na klížicí části linky docházelo k obtiskování transportních klop na přední předsádku. Výrobce zareagoval velmi operativně a upravil přední část klop, které přidržují knižní blok.

Linka je on-line propojena s výrobním závodem v Německu. Všechny problémy je tak možné řešit velmi operativně. Softwarové úpravy je výrobce schopen vyřešit na dálku. Prostřednictvím propojení je možné i vyměňovat i fotografie. Na diagnostický a servisní systém je napojena i linka na zavěšování knižních bloků. Reakce je díky servisnímu portálu velmi rychlá. „Společnost Kolbus reaguje v řádu desítek minut,“ poznamenal ing. Tomáš Roman, vedoucí oddělení techniky v tiskárně FINIDR. Výrobce připravuje i možnost zasílání videosekvencí eventuálních problémových míst.

Investice v rozsahu linky Kolbus není ani v podmínkách úspěšné společnosti FINIDR jednoduchou záležitostí. Investor se nyní snaží linku využívat na maximum a ovlivnit tak rychlou návratnost vloženého kapitálu. „I přes dosavadní snahu ještě nedosahujeme takových průměrných výkonů, se kterými dlouhodobě počítáme. U standardní produkce sice dokážeme linku pustit na maximální výkon, nicméně nejrůznější výpadky, drobná zastavení během produkce a podobné vlivy značně devalvují průměrný výkon.

Snažíme se také odstraňovat hluchá místa ve výrobním procesu, která nám výkon linky v průměrných hodnotách za směnu dále snižují. Přesto hodnotím pořízení nové lepicí linky Kolbus pozitivně. Bez nových technologií bychom nebyli schopni realizovat loni výrobu knih v celkovém nákladu více než 14 milionů výtisků,“ uvedl ing. Jaroslav Drahoš, generální ředitel společnosti FINIDR v Českém Těšíně.

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

Originál článku