2. 3. 2009

Vítězem se stává…

Kniha Forcing Chess Moves, vytištěna ve Finidru, se stala po čtyřech týdnech hlasování Knihou roku 2008 ChessCafe.com. V letošním roce byl zaznamenán rekordní počet hlasujících osob. Hlasování bylo velmi těsné a o vítězi bylo rozhodnuto až v poslední chvíli. Gratulujeme autorovi, jimž je pan Charles Hertan a nakladateli New In Chess.