1. 6. 2023

Řeč je samozřejmě o dalších výsadbách s našimi zaměstnanci. Právě na konci května proběhly dokonce tři sázecí akce, při kterých se podařilo vysázet 3 900 nových stromků!

Opět byla vytipována vhodná oblast pro osázení. Tentokrát onou lokalitou byla plocha pod vrcholem Ostrý v Beskydech. Na rozdíl od minulých akcí se sázely pouze sazenice jedlí, a to s ohledem právě na místní monokulturu.

Naší poslední akcí jsme ukončili jarní výsadby a už teď netrpělivě očekáváme pokračování na podzim letošního roku. Zbylé stromky plynoucí z vámi realizovaných zakázek v tomto roce vysázela nezisková organizace už v průběhu dubna a května.

Jsme velice potěšeni, že mezi zaměstnanci je velký zájem účastnit se těchto výsadeb a mnozí už mají za sebou i dvojnásobnou účast. Zároveň máme radost, že i do této aktivity se zapojili přímo i naši klienti, kteří tak nejen tiskem a výrobou knížek u nás, ale i samotným sázením, pomohli k obnově lesů.